Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

En İyi Boşanma Avukatı Kimdir

Boşanma, belirli gerekçelere dayanarak evliliklerini sonlandırmak isteyen evli çiftlerin aile mahkemeleri veya asliye hukuk mahkemelerine başvurarak gerçekleştirdikleri bir hukuki işlemdir. Medeni Kanun’a dayanarak oluşturulan aile bağının koparılmak istenmesiyle talep edilen boşanma süreci tarafların herhangi birinin istemi ile başlatılabilmektedir. Aynı zamanda iki tarafın da anlaşarak birbirlerinden boşanmak istemesi mümkün olabilmektedir.

  Boşanarak aile bağını ortadan kaldırmak ve evliliği sonlandırmak mümkün olmaktadır. Ancak boşanmak için boşanma hukukuna uygun gerekçelere dayanmak zorunludur. Aksi taktirde boşanma gerçekleşememektedir.

  Boşanma hukukunun taraflardan herhangi birinin lehine olması ve diğerinin aleyhine olması durumu boşanmayı gerekli kılmaktadır. Örnek: Zina yapan taraf boşanma hukukunun aleyhinde işlemesine neden olacak bir eylem gerçekleştirmiştir. Bu nedenle aldatılan taraf boşanma hukukuna göre dava açması halinde boşanma için yeterli ve geçerli bir gerekçeye dayanmış olmaktadır.

  Boşanma Süreci

  Boşanma süreci bazen çok zor ve sıkıcı bir süreç haline gelebilmektedir. Aile ortamı mahremiyeti olan bir alan olduğundan bu alanda yaşanan hukuksuzluklar her zaman ispatlanmaya müsait hukuksuzluklar olmamaktadır. İspatlanması çok zor olan hukuksuzluğa başvuran taraf çoğu zaman kötü niyetli olmakta ve boşanmayı zorlaştırabilmektedir. Bu gibi durumlarda mağdur veya haklı tarafın yeterli ve geçerli delil bulması, boşanma hukukunu lehine işletebilmesi zorlaşmaktadır.

 Adana Boşanma avukatı olarak görev yapan hukukçular boşanma sürecini yönetemeyen ve olumlu sonlandıramayan kişiler için umut olabilmektedir. Adana Boşanma avukatı olarak görev yapan kişiler hukuk fakültesi mezunu, meslek erbabı avukatlardır. Boşanmak isteyen taraflardan herhangi birinin haklılığını ve hukuka uygun olarak davrandığını ve boşanmaya haklı sebepleri bulunduğunu ispatlamaya çalışan müdafilerdir. Avukatlığını yaptığı kişilerin savunmasını ve müdafaasını yaparak hukuk davalarını kazanmaya çalışırlar.

  Boşanma Avukatı Kimdir?

  Boşanma hukuku alanında özellikle kendisini geliştirmiş olan avukatlar, boşanma avukatı olarak adlandırılmaktadır. Boşanma hukukuna hakim, boşanma süreciyle ilgili tüm kamusal ve idari prosedürleri yönetebilen boşanma avukatları mahkemelerin müdafiliğini yaptığı kişilerin lehine sonuçlanmasında etkili olmaktadırlar.

  İyi bir boşanma avukatı savunduğu tarafın haklılığını en üst düzeyde ispat edebilen ve mahkeme heyetine kabul ettirebilen avukattır. Çıkan kararın savunulan tarafın lehine olmasını, en kötü ihtimalle savunulan tarafın boşanma davasından en az zararla kurtulmasını sağlamak iyi bir boşanma avukatı için bir meziyet niteliğindedir.

 Avukatlık hizmetlerinin üst düzeyde verilmesi ile birlikte talep edilen avukatlık ücretlerinin uygunluğu da avukatlık mesleğinin etiği gereğidir. Bu etiğe uygun hareket eden boşanma avukatlarının itibar ve imajının daha olumlu olacağı aşikardır.