Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

İşçi Avukatının Özellikleri Nelerdir

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır. Bu tür dava konularına İş mahkemeleri bakıyor. İş mahkemelerine konu olan davalarda tarafların avukatlığını da işçi avukatı yapıyor. İşçi avukatları genellikle işçi ile iş veren arasında doğan anlaşmazlıklardan doğan konuların mahkeme sürecindeki aşamaları konusunda tecrübe sahibi olan avukatlardır.

  İşçi Avukatına Vekalet Verilmesi

  İşçi avukatının iş davalarında görev alabilmesi için öncelikle tarafların noter aracılığı ile vekaletlerini vermeleri gerekiyor. Noter aracılığı ile vekaletname çıkarıldıktan sonra işçi avukatı dava süresince tarafların haklarını mahkeme nezdinde savunabiliyorlar.

  İşçi Avukatının Dava Sürecindeki Görevleri

  Taraflar davaya konu olan mağduriyetleri detaylı bir şekilde işçi avukatına bildirir. İşçi avukatı bahsi geçen mağduriyetin ilgili kanun maddelerine göre nasıl bir yol izleneceğini planlar. Sonraki aşamada ise yaşanılan mağduriyetleri beyan eden ve bu mağduriyetlere istinaden mahkemeden istenecek talepleri içeren dava dilekçesi işçi avukatı tarafından yazılır. Yazılan dilekçe mahkemeye ibraz edilerek dava sürecine geçilmiş olunur. İşçi avukatı dava dilekçesini mahkemeye ibraz ettikten sonra mahkeme dava dilekçesini inceleyerek davanın kabulüne ya da reddine gerekçeli olarak karar verir. İşçi avukatı her durumda mahkemenin bu gerekçeli kararını müvekkiline tebliğ eder. Davanın kabul edilmesi ile birlikte mahkemenin belirleyeceği duruşma tarihleri işçi avukatı tarafından titizlikle takip edilir. Duruşma tarihleri de işçi avukatı tarafından müvekkillerine bildirilir. Mahkeme tarafları bizzat duruşma salonunda isteyebileceği gibi sadece avukatların müdafi olarak duruşma salonunda hazır bulunmalarını da isteyebilir. İşçi avukatları bu durumları da müvekkillerine bildirmek ile görevlidir.

  İşçi Avukatının Mahkemeye Sunacağı Evraklar

  Mağdur olan işçinin beyan etmiş olduğu mağduriyetine ait olan bilgi ve belgeler mahkemenin vermiş olduğu yasal süre içerisinde işçi avukatı tarafından mahkemeye ibraz edilir. Yasal sürenin geçirilmesi durumunda işçi avukatı ek bir süre talebinde bulunur. Ek süre talebine mahkeme olumlu ya da olumsuz cevap verme hakkına sahiptir. Bu nedenle işçi avukatları mahkemenin vermiş olduğu yasal süreleri büyük bir titizlikle takip ederek müvekkillerinin kendilerinden doğan herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlar.  İşçi avukatı görgü tanıkları, bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde mahkemeye ibraz ederek mahkemenin görgü tanıklarını dinlemesi ve işçi, avukatı tarafından sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi için işlem başlatır. Tüm bu çalışmaların neticesinde mahkeme gerekçeli kararını işçi ve iş verene ya da müdafilerine bildirir.

  İş Davalarında Temyiz Süreci ve Avukatın Fonksiyonu

  Yerel mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasından sonra her iki taraf için de kararın açıklandığı tarihten itibaren 15 günlük süre içerisinde bir üst mahkemeye itiraz etme hakkı söz konusudur. İşçi avukatları yerel mahkemenin kararını temyiz edecekler ise bu süre içerisinde temyizi gerektirecek nedenleri hukuki dayanakları ile birlikte bir üst mahkemeye dilekçe olarak gönderirler.