Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Ceza Avukatı Kimdir

Hırsızlık, adam kaçırma, yaralama, öldürmeye teşebbüs gibi benzer tüm sorunlar, ceza hukukunun alanının içine giriyor. Dolayısıyla buna benzer su teşkil eden davaların tümüne, ceza avukatları bakabiliyor.

  Ceza Avukatının Ana Görevi Nedir?

  Ceza avukatının temel görevi, toplum içerisinde işlenmiş suçun detaylı bir şekilde araştırmasını yaparak, gerçeğini bulmak ve bu konuda savunmak yapmak oluyor. Bu savunma, eylemi yapmış veya yapmakla suçlanan kişi için yapılıyor. Ceza avukatı, temelde bu görevde bulunurken, görev süresi de mahkeme süresine dayanıyor. Mahkeme, kişi hakkında bir karara vardığı zaman, ceza avukatının savunma yapma görevi bitiyor. Ceza avukatı hangi alanda savunma yapabilir?

  - Suçlu üzerinde inceleme ve araştırmalar yapıyor. Suçlunun işlediği suçta herhangi bir meşru müdafaanın olup olmadığı hakkında detaylı inceleme çalışması yapılıyor.

  - Ceza hukuku alanına giren tüm alanlarda ceza avukatları görev alabiliyor.

  Ceza Avukatı Ücretler

  Ceza avukatı ücretlerinin ne kadar olduğu ile ilgi birçok soru bulunuyor. Fakat ceza avukatlarının sabit bir ücreti bulunmuyor. Daha çok bakılan davanın çeşidine göre ücrette değişim gösterebiliyor. Dava adam öldürme gibi ağır bir suçsa, ücret artabilirken, hafif hırsızlık suçlarında ücretler düşebiliyor.

  Ceza Avukatlarının Ücretleri Nasıl Belirleniyor?

  Dünyanın en barışçıl ülkelerinde bile suç oranlarının arttığı bu dönemde, ülkemizde neredeyse dakikada bir suç işleniyor. Tabi bu kadar çok fazla suç oranları, davaların görülmesi için mahkemelere, hakimlere, savcılara ve tabi ki avukatlara ihtiyacı doğurmaktadır. Ceza avukatı ücreti ise belli durumlara göre belirleniyor. Peki ama nasıl?

  - Mahkemenin hangi türde olduğu ceza avukatları ücretlerinde etkili oluyor.

  - Dava için emeklere göre avukatın ücreti artış veya düşüş gösteriyor.

  - Kişinin tutukluluk hali bulunuyorsa bunun devam etmesi, artışa neden olabiliyor.

  Ceza Avukatı Suçluları Mı Savunuyor?

  Toplumda yanlış bilinen konuların başında, ceza avukatlarının suçluları savunduğuyla ilgilidir. Oysa bu durum tamamen yanlış anlaşılıyor. Bilindiği gibi Türk Hukuk Kurallarına göre, her insanın kendini savunma, hakkı bulunur. Nitekim işlenen suçların tamamında 'kesin suçlama' olmadığı için bu hak herkese tanınıyor. Ceza avukatı, Hukukun insanlara tanımış olduğu 'savunma haklarını' icra eden, araştırmakla görevli olan kişilerdir. Ayrıca meydanda olan suçun, hangi koşullar altında işlenmiş olduğu, neden işlendiği, meşru müdafaa hakkın olup olmadığı gibi pek çok konu ceza avukatının araştırma konusu oluyor. Bu açıdan düşünüldüğü zaman, ceza hukukunda, ceza avukatlarının önemi son derece büyüktür. Genel bir tanımlamayla, ceza avukatlarının toplumda yaşanabilecek, adaletsizliklerin önüne geçtiğiyle ilgili bir sonuca varabiliriz. Kısaca, ceza avukatı, suçluları değil, suçlu ya da suçlu sayılan kişinin hukuki haklarını savunmakla görevlidir.

  Çalışma Alanları

 'Cezai işlemlerin' gerektirdiği bütün dosyalara ceza avukatları bakıyor. Suç teşkil edecek olan bütün davalara bakmanın yanı sıra, kişilere kendi haklarını korumakla ilgili çeşitli danışmanlık hizmetleri sunabiliyorlar.