Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Kişiler Hukuku Nedir Kişiler Hukukunu Ve Konular Nelerdir

Gökhan Er Hukuk Bürosu, Kişiler hukukundan kaynaklanan hak ve fiil ehliyetine ilişkin sorunlar ve erginlik kılınması talep ve anlaşmazlıklar özellikle kişilik hakkı zedelenen kişinin bu hakkının korunması sorunlarının çözümüne yönelik hizmetler sunmaktadır. Ad üzerindeki hakkın korunması gibi konularda sorunların çözümüne yönelik olarak hukuk hizmetleri ve danışmanlığı veren Gökhan Er Hukuk Bürosu, Adana ağır ceza avukatı alanında şeffaf ve güvenilir hizmetleri ile Adana'da hizmet vermeye devam etmektedir.

 Kişiler Hukukunu Kapsayan Konular Nelerdir?

 Kişiler hukuku gerçek ya da tüzel kişilerin kişiliğinin başlangıcından itibaren sona ermesine kadar süreyi kapsayan yasal düzenleme olmaktadır. Gökhan Er Hukuk Bürosu Adana ceza avukatı konusunda hizmet vermektedir.

Kişilerin hak ehliyetinin başlangıcının sağlanması ve Fiil ehliyeti,

Kişiliğin sona ermesi ve gaiplik sonucunun sağlanması

Ölüm karinesi, Kişilerin ad üzerindeki hakkı,

Hısımlık Sorunları

Tüzel kişiliğin kurulması,

Tüzel kişiliğin hak ehliyetinin alınması

Tüzel kişilerin organlarının belirlenmesi ve Tüzel kişiliğin sona ermesi de dahil olmak üzere kişi hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk alanı olmaktadır. Kişiler hukuku, tüm hukuk dalının temelini oluşturan bir alan olma özelliği ile öne çıkmaktadır. Bu nedenle hukuk alanında görev alan kişilerin çok iyi bilmesi gereken ve hakim olması gerektiği alan olmaktadır.

Kişiler Hukuku Avukatlık Hizmetleri Nelerdir?

 Kişiler hukuku alanında gerçek ve tüzel kişiliğin temel kavramlarını içeren tüm hukuk dallarının temelini oluşturan konular yer almaktadır. Bu neden kişiler hukukunu içeren davalara ve konulara ilişkin verilen avukatlık hizmeti çok fazla önem teşkil etmektedir. Kişiler hukuku alanın içeriğinde yer alan konularda tecrübeli olan avukat tarafından tüm hukuki süreçte vekillik hizmeti yürütülmektedir.

 Hukuk Bakımından Gerçek Kişiliğin Başlangıcı

 Gerçek kişiliğini başlangıcı tam kişilik, sağ ve tam doğmak şartıyla olmaktadır. Kişiliğin sona ermesi ise hukuki varlığın ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Kişiliğin sona ermesinden önce sahip olunan hak ya da borçlar, mirasçı olan kişileri ilgilendirmektedir. Bu konu Miras Hukukunun konuları arasında yer almaktadır. Kişiliği sona erdiren doğal sebep ise ölüm olmaktadır. Miras hukuku, insanların öldükten sonra sahip olduğu tüm malların ölüme bağlı düşüncelerinde ve ölümleri durumunda gaipliğine karar verilmesi olmaktadır. Daha sonra ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının yasal olarak belirlenen mirasçı ve konu içinde yer alan diğer mirasçılar arasında nasıl paylaşılması gerektiği konusunda borçlarının nasıl ve hangi şekilde ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalı olmaktadır.

 

 Anlaşmazlık Durumu ve İnsan İlişkileri

  İnsan ilişkileri içinde ilişkiler sebebinin doğurduğu durumlar göz önüne alınarak müvekkilerin talepleri doğrultusunda hukuki işlemler başlamadan yine müvekkillerin istek ve talepleri ölçüsünde diğer kişiler ile görüşülmesi ve müvekkil tarafın husus noktasında müvekkilin isteği doğrultusunda anlaşma sağlanması durumu için güvenilir ve başarılı hizmetler sunmaktadır. Oluşan anlaşmazlıkların doğru ve yerinde olan şekilde düzeltilmesi için hizmetler verilmektedir.