Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Tespit Davası Nedir? Delil Tespiti Davası? Hizmet Tespiti Davası Nedir

Tespit davası, bir hukuki ilişkinin ya da hakkın varlığını veya yokluğunu, belgelerin sahte olup olmadığı konusunun görevli mahkeme tarafından saptanması durumu olmaktadır. Tespit davası sadece bir hukuki ilişkinin var olup olmadığı konusu ile ilgili olan dava türü olmaktadır. Tespit davasına konu olan durumlar arasında açılmış ya da açılacak davalar yer almaktadır. Dava sonucunda verilen karar kesin tespit niteliğini taşımakla birlikte delil olarak kullanılması da mümkün olmaktadır. İki çeşit tespit davası mevcut olmaktadır. Tespit davası açılmasına ilişkin tüm danışmanlık hizmetleri adana ağır ceza avukatları tarafından sunulmaktadır.

  Tespit Davası Nedir?

  Tespit davası ile bir hukuki ilişkinin varlığı ya da yokluğu saptanmaktadır. İlgili konuya ilişkin bilgilerin ve belgelerin sahtelik ya da doğruluk konusu tespit edilmekte gerekli mahkemede istenildiği zaman delil olarak kullanılması imkanı bulunmaktadır. Tespit davası; Müspet (olumlu) tespit davası, Menfi (olumsuz) tespit davası olarak ikiye ayrılmaktadır.

Müspet Olumlu Tespit Davası Nedir?

  Hak ya da hukuki ilişkinin varlığının iddia edilmesi ancak karşı tarafın inkar etmesi halinde açılan dava türü olmaktadır. Dava açılması için hizmet veren adana avukat mesleğini yürüten kişiler olumlu sonuç elde ettiği zaman bu tespiti delil niteliğinde mahkemeye sunabilme imkanına sahip olmaktadır.

  Menfi Olumsuz Tespit Davası Nedir?

  Hak ya da hukuki ilişkinin olmaması ancak karşı tarafın olduğunu iddia etmesi üzerine tespit davası açılması menfi olumsuz tespit davası olarak tanımlanmaktadır. Bu davaların açılması ve takibinin yapılması için adana ağır ceza avukatları görev almaktadır. Menfi tespit davası için herhangi bir zaman aşımı süresi mevcut olmamaktadır. Ancak borçlunun borçlu olmadığı hukuki nedenine göre zamanaşımı süresi söz konusu hale gelmektedir.

  İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

  İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında hukuki yarar ön planda olmaktadır. Dava alacaklı lehine sonuç verdiyse ihtiyadi tedbir kararı ortadan kalkmaktadır. Açılacak davanın içeriğine göre görevli mahkeme belirlenmektedir.

  Delil Tespit Davası Nedir?

  Delil tespiti davası, ileride açacağı davada somut bir delil sunmak amacı ile açılan dava türü olmaktadır. Delil tespiti davası açılması konusunda mahkemeye başvuru yapılması konusunda adana ağır ceza avukatları hizmet vermektedir. Gerekli tüm bilgiler ışığında dilekçe hazırlanması ile mahkemeye gerekli başvuru yapılması için adana avukat aracılığı ile süreç başlamaktadır.

  Hizmet Tespiti Davası Nedir?

  Hizmet tespiti davası, işçinin sigortalı olarak bir işte çalışmasına rağmen işveren tarafından sigorta bildiriminde bulunulmayan ya da eksik bildirilmesi halinde açılan dava türü olarak öne çıkmaktadır. Hizmet tespiti davası adana avukat aracılığı ile işçi tarafından açılan bir dava türü olmaktadır. Bu dava aracılığı ile işçi işverenden sözleşme aracılığı ile çalıştığı süre ve ücret hakkındaki bilgileri talep ederek çalıştığını doğrulamak adına sonuç elde etmektedir. Tespit davaları sonucunda davalı ya da davacı adına kesin sonuçlar elde edilmektedir.