Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Manevi Tazminat Davası İçin En Önemli Konu Nedir

Bir işverene bağlı olarak sigortalı çalışan kişi işçi olarak tanımlanmaktadır. İşçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen, her iki taraf arasındaki eşitliği ve gerekli hakları koruyan hukuk dalı iş hukuku olmaktadır. İş hukuku kapsamında yer alan tüm maddeler hem işçiyi hem de işvereni koruma altına almaktadır. İş güvenliği, yaşanılan iş kazaları ve diğer sorunlara ilişkin doğan alacakların karşılanmasına ilişkin tüm konular iş mahkemesinde ele alınmaktadır. Yaşanılacak sorunlarda hak edilen maddi ve manevi tüm konuların karşılanması için adana hukuk bürosu tarafından dava süreci takibi yapılmaktadır. İşte çalışırken ya da ayrılırken veya emekli olunması halinde kazanılan hakların alınması için uzlaşma adına adana avukatları tarafından danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

  İş Davası Nasıl Açılır?

  İş davaları İş Mahkemesi tarafından takibi yapılan davalar olmaktadır. Bazı il ya da ilçelerde iş mahkemesi mevcut olmamakla beraber bu ilçelerde olan asliye mahkemelerinde davanın yürütülmesi mümkün hale gelmektedir. İş davalarının sürecinin başlaması için ilk olarak dilekçe verilmesi gerekmektedir.  Adana avukatları tarafından düzenlenen dilekçe ile ilgili mahkemeye başvurulmaktadır. Davanın sürecinin takibinin yapılması gerekli tespit ve delillerin mahkemeye sunulması adana hukuk bürosu tarafından yapılmaktadır. Bu süreçte avukatın iş davalarında ki deneyim ve bilgi birikimi oldukça fazla önem teşkil etmektedir. Davanın seyrini değiştirecek tespitlerin doğru şekilde mahkemeye sunulması adana avukatları aracılığı ile yapılmaktadır. Dava açılması için işverenin ikametine bağlı olan mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir.

  İş Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

  İş Mahkemeleri genel olarak işçi ile işveren arasında oluşan uyuşmazlıkların giderilmesi konularını ele almaktadır. Maddi ve manevi tüm hakların karşılanması adına birçok davalar mevcut olmaktadır. Bu davalar arasında; İş kazası ya da ölüm sonucunda doğan tazminat alacakları, İşe iade davaları, Kıdem tazminatı, Fazla mesai alacağı, Hafta ya da yıllık izin alacağı, Prim ya da ikramiye alacağı konuları yer almaktadır. Bu dava süreçlerinin doğru ve güvenilir şekilde yürütülmesi adına adana avukatları görev almaktadır.

Dava Öncesi Arabuluculuk Hizmetleri

  Dava açılmasından önce işçi ile işveren arasında uyuşmazlıkların giderilmesi ve her iki tarafında memnun olacağı hakların elde edilmesi için arabuluculuk hizmetlerine başvurulmaktadır. Bu arabuluculuk hizmetlerini adana hukuk bürosu yürütmekte ve dava öncesinde arabuluculuk başvurusunda bulunulması yasal bir zorunluluk olmaktadır. Dava süreci ve sonuçlanması mahkemeden mahkemeye değişkenlik göstermektedir. İş davası konularında avukat zorunluluğu olmamakla birlikte alanında uzmanlaşmış ve gerekli tüm bilgi birikimine sahip avukat sayesinde dava sürecinin seyri olumlu yönde değişkenlik yaşamaktadır. İş mahkemesinde maddi ve manevi zararların giderilmesi esas alınmaktadır.

  İş Hukuku Manevi Tazminat Şartları Nelerdir?

  İş mahkemesine manevi tazminat davası açıldığı zaman en dikkat edilen konu işçinin yaşamına ve sağlığına zarar gelip gelmediği konusu olmaktadır. Ayrıca kişinin ruh sağlığı yönünden bütünlüğünün bozulması konusu da dikkat edilen durumlar arasında yer almaktadır.