Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hakkında

Destekten yoksun kalma tazminatını kimler isteyebilir konusunda merak edilen birçok husus insanların kafasını karıştırmakta. Yargıtay'ın aldığı kararlara göre erkek çocuklar 18 yaşına, şehirlerde yaşayan kız çocukların 22 yaşına, kırsal kesimde yaşayan kız çocukların 18 yaşına kadar anneden ve babadan destek alabilirler. Orta öğretim çağına gelen erkek çocuklar 20 yaş, yükseköğrenim döneminde ise kız erkek ayrımı olmadan 25 yaş kuralı ana ve babanın desteği devam eder. Aksi durumlarda çocuk için destekten yoksun kalma durumu kaçınılmazdır.

  İleri Derecede Sakat Ve Beyin Özürlü Çocuklar

  Desteğe muhtaç sakat ve beyin özürlü çocuklar ömür boyu ana ve baba üzerinden destek alırlar. Anne ve babanın her ikisinin ölümünden sonra ya da her ikisinin de muhtaç duruma gelmeleri durumunda kardeşi veya yakınları üzerinden destek alabileceklerdir.

  Evlenmemiş Kızlar

  Destekten yoksun kalma tazminatını kimler isteyebilir konusunda bir diğer kesim ise evlenmemiş kızlardır. Genel kural kızların 22 yaşına kadar destek alabilecekleridir. Aynı zamanda Yargıtay kararlarına göre geliri olmayan, anne ve babasıyla yaşayan kızlar da evleninceye kadar destek alabilirler. Destekten yoksun kalma tazminatı davasında kız çocuğunun anne ve babasıyla birlikte yaşadığı ve evlenmediğinin tespiti durumunda tazminat hakkı vardır. Ancak tazminat hesap edilirken kız çocuğunun ileride evlenme durumu da hesaba katılır.

  Evlatlık

  Eşlerin tarafından birlikte evlatlık edinilen çocuklar öz evlatlardan farklı bir uygulama olmaksızın aynı şekilde destek alabileceklerdir. Çocuk eşlerden biri tarafından evlatlık edinilmiş ise hukuki açıdan diğer eşin sorumluluğu olmamaklar birlikte eşler birlikte yaşadığı süre boyunca fiili olarak bu sorumluluktan kaçınamazlar. Çocuk için destekten yoksun kalma söz konusu değildir.

  Üvey Çocuklar

  Eşlerden birinin önceki evliliğinden olan çocuk ya da çocuklar yani üvey çocuklar anne ve baba birlikte yaşadığı sürece destek alabilirler. Anne ve babanın ölümü halinde çocuk için destekten yoksun kalma tazminatı alabileceklerdir. Çocuğa üvey anne ve baba bakıyor ancak öz anne ve baba yaşıyor olsa dahi destek devam eder.

  Baba Evine Sığınmış Dul Kadınlar

  Kocasının ölümü ya da boşanma sebebiyle baba evine sığınan dul kadınlarda, kocasının ölümünden sonra miras olmayan veyahut uygun şartlar oluşmadığından aylık alamayan boşanma sürecinde olan eşinden nafaka alamayan kendisinin de geliri olmayan kadınlar sığındıkları baba evinde anne ve babasının desteğiyle yaşamlarına devam ederler. Bu yüzden anne ve babanın desteğini alabilirler. Bu durumdaki kadınlar çocuk için destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken anne ve babanın kalan yaşam süreleri ve kadınların tekrar evlenme ihtimali de hesaba katılır. Dul kadınlar belki de destekten yoksun kalma tazminatını kimler isteyebilir sorusu sorulduğunda en çaresiz kesim olabilir.

   Yetişkin Ve Evli Çocukların Destek Tazminatı İsteyebilecekleri Ayrık Durumlar

 

  Kişi yaşıyor iken destekte bulunduğu ispat edilmiş ya da ileride destekte bulunacağının anlaşılıyor olması durumunda çocuk için destekten yoksun kalma tazminatı alınabilir. Bu koşullarda çocukların yaşına, evlenip evlenmemiş olmasına veya gelirine bakılmadan ölen kişi yaşıyor iken destekte bulunduğu kanıtlanabiliyorsa çocuk için destekten yoksun kalma tazminatı alabilir.