Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Av. Gökhan ER Avukatlık Bürosu

Malatya-Darende'li olup  Adana'da doğmuştur. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi alan Avukat Gökhan Er  1 Yüksek Onur ve  3 Onur Belgesi ile  mezun olmuştur. Mesleğini Adana'da ekibiyle birlikte kendi ofisinde icra etmektedir. 

Avukat Gökhan Er kurduğu avukatlık bürosu ve ekibi ile  Ceza Hukuku, İcra Hukuku,Aile Hukuku,Tazminat Hukuku,Miras Hukuku,İş Hukuku ve  Gayrimenkul Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti yürütmektedir. İyi derecede ingilizce  bilmektedir.

Adana'da faaliyet gösteren Avukat Gökhan Er Hukuk Bürosu, müvekkillerinin haklarını korumak, hukukî sorunlarının çözümünde kendilerine yardımcı olmak, hukukun birçok alanında müvekkillerine hizmet verebilmek amacı ile Adanada avukatlık hizmeti sunmak icin kurulmuş olup, hukuk ve etik kuralları ile hukukun genel ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermeyi kendisine prensip edinmiştir. 

Hukukta hızla değişen birtakım uygulamaları takip etmektedir. Bununla ilgili olarak da meslek hayatında birçok sertifika programına katılmıştır. Çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olarak hukuk çalışmaları yürütmektedir. 

Avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı güven esasına dayanır. Avukat Gökhan Er Hukuk Bürosu, 21. yüzyılda hukukun ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasında temel mesleki ilkelere hassasiyet göstermektedir.

Hukuk Büromuzun Avukatlık Meslek İlkeleri

Gizlilik ve Mesleki Sır: 'Sır saklama ve gizlilik' avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Şeffaflık: Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Bağımsızlık: Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında 'bağımsızlık' etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.