Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

İcra Hukuku

İcra hukuku ;  kişi veya kurumların alacaklarını avukat ve devlet eli ile zor kullanım sonucu alınması durumunu ifade eden bir hukuk dalı olarak tanımlanabilir.İcra hukukunda kişilerin rızası olmadan cebri olarak paralarının,evlerinin,arabalarının,eşyalarının alınmasından söz edilir. Genelde tüzel veya kamu tüzel kişilerin alacakları için icra hukuku doğmaktadır. Bu durumda kişi veya kurumların haklarını savunacak olanda bir avukat kalemine ihtiyaç doğmaktadır. Burada ise devreye biz avukatlar girerek; bize ulaştırdığınızın fatura,çek,senet yahut mahkeme kararına bağlanan alacağınızın teminini sağlarız.

  • İcra Hukukunda Yer Alan Haciz Türleri ve Avukatın Rolü

İcra hukukunda alacaklının karşı tarafın mallarına cebren kast etmesi veya haciz koydurması hususu geçerlidir. Bu açıdan haciz türleri çeşitli özellikler taşımakta ve her mala koyulabilecek haciz türü farklılık göstermektedir.

İhtiyati haciz: Geçici bir hukuki olaydır. Alacağı temin edene kadar kişilerin mal varlıklarına konan bir ambargo olarak düşünülebilir. Burada avukat olarak alacaklı veya borçlu tarafın hakkının savunulmasına ve koyulacak olan malların ambargosunun sınırlarının belirlenmesi hususundaki olaylara açıklık getirilmekte ve müvekkilin hakları gözetilmektedir.

Konkordato: Borçlunun işlerini korumak için düzenlenmiş olan bir kurumdur. Burada genellikle şirketler için söz konusu olan bir durum geçerlidir. Bu açıdan dolayı şirket tüzel kişileri biz avukatlara başvurarak işlerinin yürütülmesinin karşı taraf tarafından engellenmemesi hususunda yardımcı olmamız istenilmekte ve konkordato konulmasını talep etmektedir. Bu durumda devreye icra avukatları girmekte ve bu hususlar icra avukatı sayesinde düzenlenmektedir.

  • İcra Avukatına Nasıl Ulaşılabilir?

İcra avukatına ulaşmak isteyenler alacaklı ve borçlulardır. Alacak borç ilişkisinin sonuçlanması adına bu kişiler bir icra avukatına ihtiyaç duyarlar. Bu durumda avukat tarafından açılan takip yahut dava ile adalet hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bizle iletişim kurarak hukuki menfaatlerinizin temin edilmesini sağlayabilirsiniz.

Özellikle Adana ili gibi ticaret ve sanayi'nin gün geçtikçe büyüdüğü illerde çek,senet gibi kıymetli evrakların ve ticari faturaların kullanımı artmıştır. Bu bakımdan alacağın tahsili hususunda Adana ilinde  iyi bir icra avukatı ile görüşmeniz yararınıza olacaktır.

  • Tahsilat İşlemleri

İcra hukukunda davaların kazanılması yahut icra takiplerinin sonuçlanmasında avukatın rolü büyüktür. Müvekkilinin alacağının en kısa sürede paraya çeviren avukat müvekkil açısından taraf konumundadır. Bu nedenden dolayı icra avukatı ile alacağınızın en kısa zaman içerisinde alınması sağlanacaktır.

Tarafımıza  başvurmanız halinde fatura, senet veya kıymetli evraklarınızın hızlı ve etkin bir şekilde tahsili noktasında yardımcı olabiliriz. Büromuz sizin çıkarlarınızı hedef kılarak adi veya resmi alacaklarının bir an evvel tarafınıza iletebilmek için faaliyet gösterecektir. 

  • İptal Davaları

Borçlu veya alacaklı lehine olan davalarda tarafların mal varlıklarının riske girmemesi adına rehin hakkın doğmadan önce iptal davasına yol açan hususları ortaya atılması sağlanmaktadır. Hem hukuki bir yol olması ve de alacağın tahsilatı açısından dolayı kişilerin alacakları riske girmemekte ve tahsil aşaması da kısaltılmış olmaktadır.