Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Miras Hukuku

Miras Nedir? Bir kişinin, ölümü yahut gaipliğine karar verilmesi ile evvellerine yani yakın akrabalarına kalan malvarlığına miras denir. Miras kavramı içerisine ölenin malları, hakları ve hatta  borçları da  girmektedir. Vefa eden kişiye muris, geride kalan hak sahiplerine ise mirasçı denir. Çocuk,eş,anne,baba,teyze,hala,amca,dayı,yeğen,dede,nene yasal mirasçılardandır. Bunun yanı sıra murisin yani miras bırakanın belirlediği kişiye ise atanmış mirasçı denir. Kimlerin mirasçı olduğu Sulh Hukuk Hakimliğinden ya da noterlerden alınan mirasçılık belgesi (veraset ilamı) ile ortaya konmaktadır.

  • Miras Hukuku

Bir kişinin vefatı veya gaipliği(kaybolma) halinde, bu kişinin  mal varlığının (ev,araba,arsa,tarla,para,altın,şirketi,telif hakları ve borçları) kimlere kaldığını düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukukunda iki türlü mirasçı vardır. Bunlar ; yasal(kanuni) ve atanmış mirasçılardır.

Mirasın ne şekilde dağıtılacağı konusunda da miras hukuku devreye girmektedir. Miras Hukuku Türk Medeni Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunun değişmesi nedeniyle miras hukukun uygulanması sırasında  murisin ölüm tarihi baz alınmalıdır.

Tereke ise kişinin kendisine bağlı olmayan ve mirasçılara kalabilen mal varlığına denir. Türk Medeni kanununda zümre sistemi kullanılmaktadır. Zümre sistemi ise yasal konulara dahil olmak için aynı yada yakın dereceden bir soya mensup olmak demektir.

  • Miras Paylaşımı ve Oranları

Mirasın, miras bırakanın belirlediği şekilde paylaştırıması esatır. Bu ise vasiyatname ile mümkündür. Ancak kanun buna da bir sınır çizmiştir, bu ise saklı pay hükümleridir.

Miras bırakan ölümünden önce vasiyatname düzenlemediği halde ise miras Türk Medeni Kanununun belirlediği şekilde paylaştırılacaktır.

Mirasın paylaştırılması sırasında hak sahipleri arasında  çıkan sorunlar avukat ve mahkemeler tarafından çözülmektedir.  Öncelikle hak sahibi olan mirasçıların paylaşımı kendi aralarında sorunsuz ve hakkaniyete uygun olarak yapmalarını tavsiye ediyoruz. 

Halledemedikleri takdirde ise iyi bir miras avukatı ile  mahkemeye başvurulup miras hukuku tarafından gerekli işlemlere girişilmelidir. Mahkeme miras paylaşım davası ile mirasçı olan kişilerin haklarını eşit şekilde belirleyip, anlaşmazlığı gidermektedir. 

 Birinci Derece(Zümrede) Bulunan  Mirasçılar Kimlerdir:

Mirasbırakanın altsoyu(çocuk,torun)  birinci zümre miraçısıdır. Bu durumda eşin miras payı 1/4, alt soyunun miras payı ise 3/4'tür. Eşin yokluğu yahut gayri resmi bir evlilik durumunda ise mirasbırakanın alt soyu'nun miras payı tamdır.

Miras bırakanın çocukları ise  eşit derecede mirasçı sayılmaktadırlar.Fakat miras bırakan ölümünden önce düzenleyeceği vasiyetname ile bu eşitliği belli bir veya bir kaç mirasçı lehine bozabilir. 

Unutulmamalıdır ki ; miras bırakılan kişi yani çocuk  miras bırakandan önce vefat etmişse miras ölen kişinin yani çocuğun alt soyundan devam eder.

 İkinci  Derece(Zümrede) Bulunan  Mirasçılar Kimlerdir:

İkinci derece mirasçılar, miras bırakanın annesi ve  babasıdır.  Anne ve baba eşit derecede mirasçıdırlar. Eşin varlığı halinde eşin miras payı 1/2,  bu zümrenin miras payı ise 1/2'dir. 

Bu zümreye miras kalması için, murisin çocuğunun olmaması gerekir.

Mirasbırakan kişinin annesi ve babası kendisinden önce vefat etmişse miras halafiyet yoluyla kardeşlerine kalır. Yani anne ve babanın daha öncesinde ölmesi durumunda ikinci zümreye kardeşler dahil olur ve miras kardeşlere kalır.

Yine aynı şekilde  kardeşler de öncesinde ölmüş ise aynı ilke gereği miras, murisin yeğenlerine kalır. 

Üçüncü  Derece(Zümrede) Bulunan  Mirasçılar Kimlerdir:

Üçüncü derece mirasçılar ;  miras bırakanın büyük annesi ve büyük babasıdır. Miras bırakanın büyük annesi ve büyük babası ondan önce vefat etmişler ise miras alt soydaki kişilere geçmektedir. Teyze, hala, amca, dayı gibi.

Mirasın bu zümreye intikali için, murisin çocuğunun,anne babasının,kardeşinin,yeğeninin olmaması gerekir.

 

  • Saklı Pay ve Oranları
Miras bırakan kişi kanunlara göre mal varlığını paylaştırmak istemeyebilir. Bu halde ölümünden önce kendi istediği gibi düzenlemesi haline ölüme bağlı tasarruf denir. Ancak bu tasarruflar kanuni mirasçılardan bazılarının saklı paylarına müdahile niteliği taşırsa, saklı hak sahipleri hukuki haklarını kullanabilirler.

Saklı paylı mirasçılar, miras bırakanın mal varlığı üzerinde istediği hakkı almaya sahip yetkidir. Saklı payı ihlal edilen mirasçılar tenkis davası açarak haklarını geri alabilirler.

Saklı payın oranları ise ;  Alt soydan olan kişiler için yasal miras payının yarısı, Anne ve babadan her biri için yasal miras paylarının dörtte biri'dir.  

Bilinmesi Gerekenler :

  • Evlatlık edilen kişinin babasının mirası ona geçmez.
  • Boşanan kişiler mirasçı olamazlar. Hiçbir yasal hakka da sahip değillerdir.
  •  Mirasçı bırakmaksızın vefat eden kişilerin mirasları Devlete geçer.

 

 

Adana ili başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde hizmet vermeyi ve adaleti sağlamayı bilinç edinmiş hukuk büromuz;

miras hukukuna ilişkin bilgi ve tecrübesi ile tarafınıza hukuki destek sağlayabilecektir.