Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Kiracı Kirasını Ödemiyor Ne Yapabilirim?

Kiraya verilmiş bir taşınmazı tahliye ettirebilmek için, kiracıya karşı tahliye davası açılması gerekir. Şayet kiraya veren bu davayı kazanırsa mahkeme kararıyla birlikte evi tahliye ettirebilir. Fakat kanunumuz bazı durumlar varsa kiraya verenin tahliye davası açmadan doğrudan icra daireleri vasıtasıyla tahliye talep edebileceğini belirtmiştir.
Kiracı evin kirasını zamanında ödemezse, kiraya veren, kiracıya evin kirasını ödemesi için kanunda öngörülen süreleri vererek bu süre içinde kirayı ödemezse sözleşmeyi feshedeceğini kiracıya bildirir. Kiraya veren ödenmeyen kira borcu için genel haciz yoluyla takip yapabilir. Kiraya veren, kiranın ödenmesi ile birlikte aynı zamanda tahliye de istiyorsa o zaman ilamsız tahliye takibi yapmalıdır.