Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma konusunda en önemli hususlardan bir tanesi de, evliliğin yasal olarak sona erdirilmesi manası taşıyan ve niteliği itibariyle yenilik doğurucu bir dava olan boşanma davasının hangi mahkemede açılacağıdır. Boşanma evlilik birliğini sona erdirdiğinden, bu davada görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemelerinin bulunduğu yerlerde bu mahkemeler, Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli mahkeme olarak davaya bakarlar. Boşanma davasında yetkili mahkeme ise TMK m 168 de belirtildiği gibi eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.