Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

KYOK - TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ - ADANA AVUKAT GÖKHAN ER - #ADANA AVUKAT

.......

SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

 

Sunulmak Üzere

 

....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

SAYIN MAKAMINA

 

.......

 

 

İTİRAZ EDEN                :.......

 

VEKİLİ                           :.......

 

YAKINAN                      :.......

 

SANIK                           :.......

 

İTİRAZ OLUNAN

KARAR                          :.......

 

KONU                            : Takipsizlik kararına itirazımızdır.

 

İTİRAZ NEDENLERİ :1-Sanık tarafından ....... tarihinde müvekkilime karşı ....... eylemi işlenmiştir.

 

2-Müvekkilimiz tarafından sanık hakkında karakola yapılan şikayet üzerine sanık Savcılığa çıkarılmış, sorgusundan sonra ise, dosya ile ilgili takipsizlik kararı verilerek serbest bırakılmıştır.

 

3-Sanığın eylemi müvekkilimizi mağdur etmesinin yanında kamu düzenini de bozan bir suçtur. Sanık tutuklanma istemi ile Sorgu Mahkemesine sevk edilmeli ve hakkında kamu davası açılmalı idi.

 

4-Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında verilen takipsizlik kararı usul ve yasaya uygun değildir. Hazırlık evrakındaki ifadeler ve ele geçen kanıtlar incelendiğinde durum açıkça belli olacaktır.

 

İSTEM SONUCU         : Açıklanan itirazlarımızın incelenerek şikayetimiz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen Takipsizlik kararının kaldırılmasına ve kamu davası açılmasına, müvekkilimizi mağdur eden ve kamu düzenini ihlal eden sanığın tutuklanmasına  karar verilmesini talep ederiz.

 

 

 

                                                                                         İTİRAZ EDEN VEKİLİ

    .......