Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

BABALIK DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

 

.......

       

DAVACI               :.......

 

VEKİLİ                 :.......

       

DAVALI               :.......

 

KONU                  : Babalığın Tespiti

 

AÇIKLAMALAR  : 1-Müvekkilimiz davalı ile 2 yıl nişanlı kaldıktan sonra ayrılmıştır. Bu nişanlılık dönemleri içerisinde defalarca birlikte tatile çıkmışlar ve birlikte olmuşlardır. Müvekkilimizin birlikte kaldıkları otellerde ve plajlarda çekilmiş fotoğrafları bulunmaktadır. Bunları mahkemeye delil olarak sunacağız.

 

2-Evlilik gibi çok kutsal bir beraberliğe herkesin huzurunda adım atan müvekkilimiz, müstakbel eşine güvenmiş, böyle bir ilişkiye girmekten çekinmemiştir.

 

3-Müvekkilimiz müstakbel eşine bir bebek beklediğini söylediğinde, davalı kendisini evlenmeye zorlamak için yalan söylediğini ve çocuğun kendisinden olmadığını söyleyerek, müvekkilimizi terk etmiştir. Müvekkilimiz incinmiş ve günlerce evden dışarı çıkamamıştır. Her şeye rağmen müvekkilimiz çocuğunu doğurmuştur. Bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir.

 

4-Çocuk davalıya aittir. Müvekkilimizin yetiştirilme tarzı ve aile yapısı gereği bir başkası ile ilişkiye girmesi imkansızdır.

 

5-Çocuk doğalı henüz 1 yıl olmamıştır. Anne adına yasal süresi içinde çocuğu kabullenmeyen davalıya karşı bu davayı açmak ve çocuğun nesebini düzeltmek üzere mahkemenizden karar almak gerekmiştir.

 

YASAL NEDENLER: MK.m 249 vd.

 

KANITLAR             : Tanıklar, nişan ve gezi fotoğrafları, her türlü inceleme ve sağlık raporu, her türlü kanıt.

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin kızının babasının davalı ....... olduğu konusunda karar verilmesine, çocuğun, babasının nufus kaydına geçirilmesine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

  .......