Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

TAPU İPTAL VE TESCİLİ DAVA DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                                                          

TEDBİR TALEPLİDİR

 

.......

    

DAVACILAR               :.......     

 

VEKİLİ                         :.......

   

DAVALI                       :.......         

 

KONU                          : Tapu İptal ve tescil

 

DEĞER                        : .......

 

AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkillerimiz, 6 kardeşli bir ailenin çocuklarıdır. Babalarını uzun zaman önce yitiren müvekkillerimizden, en küçük olması nedeni ile Ayşe evde yaşlı ve hasta annesinin bakımı ve tedavisi ile ilgilenmek durumunda kalmıştır. Uzun yıllar şeker, yüksek tansiyon ve hafıza kaybı hastalıklarını çeken kadıncağız 3 ay önce 96 yaşında iken ölmüştür. (veraset ilamı ektedir)

 

2-Kardeşlerden en büyüğü olan  Ali  ise, işsiz ve kötü alışkanlıkları olan biridir. Babalarının sağlığında kendisine tüm imkanlar tanınmış, evlenirken daire ve dükkanlar verilmiş, ancak çok kısa zamanda boşandığı gibi üzerine yapılan mülkleri de sefa aleminde yemiş bitirmiştir.

 

3-Babası öldükten sonra da yine yaşlı annesinden yeni iş kurmak bahanesi ile sık sık nakit paralar almış, kumarda tüketmiştir.

 

4-En son olarak da müvekkillerimizin ....... Köy, ....... mevkii, Pafta:......., Parsel: ....... da bulunan ..... m2 taşınmazını ..........-TL bedelle 96 yaşındaki annesinden bilmediğimiz bir şekilde aldığı özel satış vekaleti ile sonradan evlendiği eşinin babasına sattığını öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkillerimizin annelerinin

 

5-............' nin amacı tamamı ile şahsi menfaate yönelik olup, sonradan diğer mirasçılardan kaçırdığı bu malı da paraya çevirerek gününü yaşayacaktır.

 

6-Gayrımenkulü satın alan ............'nın hiçbir geliri olmadığı gibi, kendisine de müvekkilimizin ağabeyi( yani damadı) bakmaktadır.

 

7-Bu nedenle muvazaalı bir şekilde gerçekleştirilen bu satış işleminin iptali ile yeniden mirasçılar adına tescilini talep etmekteyiz. Yine kötü niyetli davalının gayrı menkulü üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de yukarıda ada pafta ve parseli belirtilen gayrımenkulün satışının önlenmesi bakımından tedbir konulmasını istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER   : BK VE İLGİLİ YASA MADDELERİ

 

KANITLAR                  : Tapu Kaydı, Veraset İlamı, Tanıklar her türlü delil.

 

 

İSTEM SONUCU      : Açıklanan nedenlerle, kötü niyetli davalının gayrı menkulü üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de yukarıda ada pafta ve parseli belirtilen gayrımenkulün satışının önlenmesi bakımından tedbir konulmasını, taşınmazın davalı adına olan kaydının iptaline karar verilmesini, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

                             DAVACILAR VEKİLİ