Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Alacak Davası Dilekçesi - ADANA AVUKAT-

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

TEDBİR TALEPLİDİR

 

   .......                   

DAVACI             :.......   

 

VEKİLİ               :.......

 

DAVALI             :.......

 

DAVA                 : Alacak davası

 

KONU                : Müvekkilimizin ....... alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.

        

AÇIKLAMALAR:1-Müvekkilimiz , davalıya ........ tarihinde      binek otomobilini satmıştır. Aralarında yaptıkları yazılı mukaveleye göre, davalı ....... peşin ödemiş, kalan .......  için ise vadeli ödeme konusunda anlaşmışlardır.Taksitlerden biri ödenmediği takdirde diğerinin de vadesi gelmiş sayılacaktır. Ayrıca davalı sözleşme gereği müvekkilimizin, ödememe halinde teminatsız olarak tedbir ve ihtiyati haciz almasına da muvafakat etmiştir.

 

                           2-Müvekkilimiz davalıya, aracı söz verdiği günde teslim etmiş ve noterden satışını da vermiştir. Aracın vergi ve pul borcu olmadığına ilişkin her türlü makbuzu da davalıya teslim etmiştir.

 

                           3-Davalı ......., müvekkilimize vermesi gereken ....... tutarındaki taksiti ödememiş, müvekkilimizin sayısız aramalarına da cevap vermemiştir.

 

                           4-Müvekkilimiz davalının aracı, satmak üzere oto pazarına çıkardığını duymuş sonradan davalının bu şekilde birkaç kişiyi daha kandırdığını ve paralarını ödemediğini öğrenmiştir.

 

                           5-Müvekkilimiz sözleşme gereği davalının ödemesi gereken ....... tutarındaki alacağının taksit tarihinden itibaren işleyecek faiz ile birlikte ödenmesini istemektedir. Zira sözleşme gereği ilk taksit ödenmediğinden ikincisinin de vadesi gelmiş sayılmaktadır. Ayrıca müvekkilimizin sonradan mağdur olmaması açısından, davalıya devrettiği  aracın plakasına da üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından -sözleşme gereği müvekkilimden teminat istenmeden-tedbir konmasını istemektedir.

 

YASAL NEDENLER : BK.nun ilgili hükümleri

 

KANITLAR               : Tarihli satış sözleşmesi, tanık ve diğer yasal kanıtlar.

        

CEVAP SÜRESİ       : 10 gündür.

 

İSTEM SONUCU      :Açıklanan nedenlerle , müvekkilimizin  davalıdan olan ....... lık alacağın taksit tarihlerinden itibaren hesaplanacak olan yasal faiz ile birlikte davalıdan  tahsiline, müvekkilimizin sonradan mağdur olmaması açısından, davalıya devrettiği .. .. .... plaka sayılı aracın plakasına üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından -sözleşme gereği müvekkilimden teminat istenmeden-tedbir konmasına, yargılama giderlerinin   davalıya  yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                       .......