Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

İŞTİRAK NAFAKASI ARTTIRIM DİLEKÇESİ - ADANA AVUKAT GÖKHAN ER-

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

.......

 

 

DAVACI                 :.......

 

VEKİLLERİ            :.......

  

DAVALI                 :.......

 

KONU                : Aylık .................... olan  İştirak Nafakasının ....... Arttırımı  ile Aylık ....... ye Çıkartılması Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR    :1-Davalı ....... ile müvekkilemiz .......  Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... tarih, ....... E. ve ....... K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır.

 

2-Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu ....... doğumlu .......'un velayeti annesine bırakılmıştır. Müşterek çocuğa bu ilamda nafaka bağlanmamıştır. Ancak ağırlaşan hayat şartları karşısında çocuğun masrafları ve okul giderlerinin artması sonucu müvekkilemiz müşterek çocuğa nafaka bağlanması için ....... Asliye Hukuk Mahkemesinde ....... E. sayılı dosya ile dava açmıştır.

 

3- ....... Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... tarih, ....... E. ve ....... K. Sayılı ilamı ile müşterek çocuk .......  için aylık .......-TL iştirak nafakasına hükmetmiştir.

 

4- ....... yılında hükmedilen aylık .......-TL iştirak nafakası günün ekonomik koşulları ve müşterek çocuğun büyümesi ve ihtiyaçlarının artması sonucu yetersiz kalmıştır. Müşterek çocuk Necdet Onur halen Anadolu Lisesi altıncı sınıfta okumaktadır.

 

5-Davalının ekonomik durumundaki düzelme, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş  ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarındaki artışta göz önünde bulundurularak bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

YASAL NEDENLER : HUMK., MK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               :

1. ..... 1 AHM ../... E. Sayılı Dosyası

2. ..... 2 AHM ../... E. Sayılı Dosyası

3. Tarafların Mali ve Ekonomik Durum Araştırması

4. Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer

 

İSTEM SONUCU     : Arz edilen nedenlerle aylık ....... olan iştirak nafakasının ....... arttırımı ile aylık ....... ye çıkartılmasına yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

                                                                                                        DAVACI VEKİLİ

                                                                          .......