Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

EVLİLİĞİN BUTLANI DAVA DİLEKÇESİ

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

.......

 

 

 

DAVACI                    :.......

 

VEKİLİ                      :.......

 

DAVALI                    :.......

 

KONU                       : Evliliğin Butlanı İstemimizdir.

 

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimiz davalı ile görücü usulü ile evlenmiştir. Nikahları ....... tarihinde ....... Evlendirme memurluğunda kıyılmıştır. Evlilik kayıtları ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Sayfa No ve ....... Kütük Sıra Nodadır.

 

2- Müvekkilim ile davalının birbirlerini uzun uzadıya tanıma imkanları olmamıştır. Müvekkilimiz evlendikten sonra davalıda bazı anormallikler hissetmiştir. Aynı yatakta yatmaktan kaçınması, müvekkilimizin önünde soyunmaması bunlardan bazılarıdır. Müvekkilimizin zorlaması ile davalının aslında çift cinsiyetli olduğu ortaya çıkmıştır.

 

3-Senelerdir bu konuda tedavi gören davalı bu konuyu müvekkilimizden gizlemiştir. Müvekkilimiz davalının bu hastalığından haberli olsa idi bu evliliği asla gerçekleştirmezdi.

 

4-Müvekkilimiz esaslı bir hataya düşmüş, ancak bu konuda davalı tarafından da yanıltılmıştır. Toplum içinde düştüğü komik durum ve evlilik için yaptığı giderler nedeni ile maddi ve manevi dava haklarımızı saklı tutuyoruz.

 

5-Müvekkilimizin davalı ile yaptığı evlilik akdinin feshini istiyoruz.

 

YASAL NEDENLER : MK.m.112 ve devamı.

 

KANITLAR               : Nüfus kaydı, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

 

 

İSTEM SONUCU      : Açıklanan nedenler ile evlilik akdinin feshine karar verilmesini, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

   DAVACI  VEKİLİ

           .......