Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

İDARİ PARA CEZASININ İTİRAZ DİLEKÇESİ - ADANA AVUKAT GÖKHAN ER -

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

.......

 

 

İTİRAZ EDEN     :.......

 

VEKİLLERİ         :.......

 

KATŞI TARAF    : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

 

KONU                 : İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ

 

AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilimiz .........  Turizm Tic. A.Ş. ne 1996 yılı Ekim ayına ait ek aylık pirim bildirgesinin yasal süresi içerisinde verilmemesinden dolayı asgari ücretin iki katı tutarında ....... idari para cezası kesilmiştir.

 

2-Sosyal Sigortalar Kurumu ....... Sigorta Müdürlüğünün ........... Sayı, ../../.... tarihli yazısının müvekkilimize tebliği üzerine  ../../..... tarihinde müvekkilimiz idari para cezasının kaldırılması için talepte bulunmuştur.

 

3-Müvekkilimiz Şirketin bu talebi üzerine Kurum ../../.... tarih ve 50 nolu kararı ile idari para cezasının takibinin devam olunmasına ve işveren itirazının reddine oybirliği ile karar vermiştir.

 

4-Bu karar kurumun ../../.... tarih ve ..... sayılı yazısı ile müvekkilimize ../../.... tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu kararın tebliği üzerine müvekkilim şirket yasal süresi içerisinde idari para cezasının kaldırılması için Kocaeli Vergi Mahkemesine başvurmuştur. .....  Vergi Mahkemesi ../../.... tarih, ../.... E. ve ../..... K. Sayılı ilamı ile davanın görev yönünden reddine karar vermiştir. Bunun üzerine görevli Mahkemeye başvuruyoruz.

 

İTİRAZLARIMIZ : 1-İdari para cezası 1996 yılı Ekim ayı bildirgesini ../../.... tarihinde verilmesinden dolayı kesildiğini bildirmektedir. Oysaki 96 yılı Ekim ayı bildirgesi yasal süresi içerisinde kuruma verilmiştir. Ancak 96 yılı Ekim ayı bildirgesinde hesap hataları bulunduğu şirket muhasebesi tarafından fark edilmiş ve ek bildirge verilmiş, yanlışlık düzeltilmiş ve dört aylık prim bildirgesi tasdik edilmiştir. Kurumun ../../.... tarih ve ..... sayılı yazısında Ekim ayı bildirgesinin geç yatırılmasından dolayı idari para cezası kesildiği belirtilmekte ise de itiraz üzerine verilen ../../.... tarih ve .. sayılı kararda 1996/Ekim ayı ek aylık sigorta prim bildirgesinin geç olarak tevdi olunması sebebiyle itirazın reddine karar vermiştir.

 

                               2-İdarenin bu işlemi yanlış ve hatalıdır. 96 yılı Ekim ayı bildirgesi müvekkilim şirket tarafından yasal süresi içerisinde verilmiştir. Süresi içerisinde verilen bildirgenin tahakkuk ve ödeme makbuzlarının düzeltilmesinin yapılması tarafımızdan istendiğinde komisyon ödenmesine karar vererek parayı ödememizi istemiştir. Bu işlemde yanlış ve hatalıdır.

 

                               3-Sosyal Sigortalar Kurumu yaptığı işlemlerden dolayı müvekkilimize gereksiz ve yersiz idari para cezası keserek cezalandırmaktadır. Oysaki 16//74 sayılı ek genelgenin 1/a maddesinde " takdim-tehir, küsürat tutarı gibi art niyet uyandırmayan hesap hatalarının düzeltilmesi amacıyla verilen ek prim belgeleri için yasal süresinin gecikmiş olup olmadığına bakılmaksızın idari para cezası uygulanmayacaktır"  denmektedir.

 

                               4-Bundan da anlaşılacağı üzere kesilen idari para cezası haksız dır. Ekim 96 ayına ait bildirgedeki yanlışlık SSK. nun ikazı ile değil bizzat kendimizin talebi ile düzeltilmiştir.

 

KANITLAR       : 1. .... Sicil Sayılı Dosya S.S.K. nun ../../....*...... Sayılı Yazısı

                          2. S.S.K. nun ../../....*...... Sayılı Yazısı

                          3. ../../.... Tarih ve .. nolu karar

                          4. ... Vergi Mahkemesinin ../....E. ve ../....K. İlamı

                          5. Kuruma İtiraz Dilekçemiz

 

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle itirazımızın kabulü ile idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

                                         

                                                                         İTİRAZ EDEN VEKİLİ

                                                    .......