Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

....... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

.......

 

 

DAVACI                 :.......

 

VEKİLLERİ            :.......

 

DAVALILAR          :.......

 

KONU     : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... maddi ve ....... manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ve alacağımızın teminat altına alınması bakımından ....... plaka sayılı aracın aynına ve kaydına ihtiyati tedbir konulması talebimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR    :1-Davalılardan .......'ın araç maliki, .......'ın sürücüsü bulunduğu, diğer davalı ....... ye ....... tarihleri arasında ....... poliçe no ile sigortalı bulunan ....... plaka sayılı araç ....... günü maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasına neden olmuştur.

 

2-....... günü saat ....... sıralarında ....... Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli müvekkilimiz sevk ve idaresinde bulunan ....... plakalı motosiklet ile seyir halinde ve dönüş hazırlığında iken sağ tarafında seyir etmekte olan ....... yönetimindeki  ....... plaka sayılı aracın trafiği kontrol etmeden dönüş yaparak motosiklete arka yandan çarpması sonucu hayati tehlikeye maruz kalacak şekilde yaralanmıştır. Davalı sürücü Trafik Kazası Tespit Tutanağından da anlaşılacağı üzere doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yaptığından kazaya sebebiyet vermiştir ve olayda tam kusurludur.

 

3-Bu kaza sonucu müvekkilimiz hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmış olup kafatası ve yüzünün sağ kesimi kemiklerinde kırık ve çöküntü oluşmuş, sağ göz üst ve alt kesimde platin takılmış, sağ elmacık kemiği ise içe çökmüş yüz şeklinde bozukluk meydana gelmiştir.

 

4-Müvekkilimiz tedavisi için para harcamak zorunda kalmış harcadığı paraların büyük bir kısmını bağlı bulunduğu Emekli Sandığı Kurumundan alamamıştır. Tedavi için yaptığımız harcamaların faturalarını dosyaya ibraz edeceğiz.

 

5-Bu nedenle müvekkilimizin tedavi giderleri ve kaza nedeniyle yaralanmasından dolayı çektiği açılardan dolayı uğradığı manevi zararın tazmini için bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

YASAL NEDENLER : Trafik K., HUMK., BK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               :

1. Trafik Kazası Tespit Tutanağı,

2. Trafik Kayıtları

3. Hastane Kayıtları

4. Kusur Yönünden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

5. Reçete ve Faturalar

6. ...... Asliye Ceza Mah. ../.... E. Sayılı   Dosyası

7. Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

 

 

İSTEM SONUCU       : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... maddi ve ....... manevi zararımızın kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline (sigorta şirketi teminat limiti dahilinde) yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine, alacağımızın teminat altına alınması bakımından 41 HZ 226 plaka sayılı aracın aynına ve kaydına tedbir konulmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

                                                                         DAVACI VEKİLİ

                                .......