Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

ADANA BOŞANMA DAVASI

BOŞANMA DAVASI

Boşanma davası; evlilik birliğinin eşlerin, anlaşarak anlaşmalı boşanma davası veya anlaşamama durumunda çekişmeli boşanma davası açarak  mahkeme kararına binaen sona erme durumudur. 

"Boşanma" kavramı ile "ayrılık" kavramını birbirine karıştırmamak gerekir. Zira bu iki kavram arasında birtakım farklar mevcuttur. En önemlisi, boşanmanın evlilik birliğini tamamen sona erdirmesine rağmen ayrılık durumunda ise evlilik birliği devam etmektedir. Bir diğer fark ise boşanmanın mutlaka belirli nedenlerle hakim kararı gerektirirken ayrılık, mutlaka hakim kararına dayanmak zorunda değildir. Fiili ayrılık durumu, buna en güzel örnek olabilir.

BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR ? 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre boşanma davaları iki şekilde açılabilmektedir:

1-Anlaşmalı Boşanma Davası

2-Çekişmeli Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma, TMK Madde 166/3 ile "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır." şeklinde düzenlenmiştir. 

Çekişmeli boşanma ise; taraflar arasındaki boşanmada davasında herhangi bir anlaşmaya varılmadan, çekişmenin yaşandığı bir dava türüdür. Çekişmeli boşanma davası, genel veya özel boşanma sebepleri olmak üzere birtakım sebeplere dayanılarak açılabilir:

Medeni Kanunda boşanma nedenleri sınırlı sayı prensibine göre düzenlenmiştir;

Özel Boşanma Nedenleri

  • Zina
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 
  • Terk
  • Akıl hastalığı


Genel Boşanma Nedeni

  • Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması

 

Özel boşanma sebepleri ile genel boşanma sebepleri boşanma davasında farklı hukuki sonuçlar doğurur. Şöyle ki; evlilik birliğinde özel boşanma sebepleri söz konusu ise davacı, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamakla mükellef değildir, yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterlidir. Ancak genel boşanma sebepleri söz konusu olduğunda boşanma kararı verilebilmesi için hem davacı hem de davalı birbirinin kusurunu ispatlamakla mükelleftir.