Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedenleri ile Boşanma Davası

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedenleri ile Boşanma Davası (TMK Md. 162)

1-Hayata Kast

Hayata kast; eşlerden birinin diğerine, öldürme niyet ve kastıyla yaptığı eylemlerdir. Öldürme kast ve niyeti olmadığı halde, eşinin hayatını tehlikeye sokmak hayata kast sayılmaz. Bu noktada önemli olan eşin gerçekleştirmiş olduğu kasıtlı bir hareket ile öldürme iradesinin bulunmasıdır.

Bir eylemin hayata kast sayılabilmesi için bu eylemi işleyen eşin, kusurlu olması gerekir. Dolayısıyla akıl hastalığı ya da ayırt etme gücünden yoksun olan eş için kusurluluk söz konusu olmadığından, diğer eşi öldürmeye kalkışması durumunda hayata kasttan bahsedilmez.

Hayata kast edilen eşin hayata kast nedeniyle boşanma davası açabilmesi için kanunda belli süreler öngörülmüştür. Hayata kast halinde, hayatına kast edilen eş olayı öğrendiğinden itibaren 6 ay ve hayata kast eyleminin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içinde boşanma davası açılmalıdır. Burada öngörülen süre, hak düşürücü süre olup hakim tarafından re'sen dikkate alınmaktadır.

Yine, hayata kast edilen eşin hayata kast nedeniyle boşanma davası açabilmesi için, eşin affedilmemiş olması gerekir. Aksi söz konusu olduğunda eşin dava hakkı düşmektedir.

 

2-Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Pek kötü davranış; eşe eziyet veren, ona acı çektiren, bedeni ve ruhsal sağlığını bozan her türlü eylem ve davranıştır. Eşi dövmek. Ona eziyette bulunmak, işkence etmek gibi davranışlar bu kavrama örnek olarak gösterilebilir. 

Onur kırıcı davranış ise; eşin onur ve gururunu inciten sözlü ve fiili hareket olarak tanımlanabilir. Bir davranışın bu madde kapsamında boşanma sebebi olarak kabul edilebilmesi için her iki tarafın eğitim, kültür ve hayat seviyesine göre değerlendirme yapılmalıdır. Hakim bu konuda gerekirse uzman kişilerden yardım almalıdır. 

Yine, eşin Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedeniyle boşanma davası açabilmesi için, diğer eşin kusurlu olması ve davanın süresi içerisinde açılmış olması gerekmektedir.

ADANA BOŞANMA AVUKATI GÖKHAN ER