Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK md. 165)

 Akıl hastalığına dayalı boşanma nedeni, özel ve nisbi bir boşanma nedenidir. Bu sebeple kanunda akıl hastalığının boşanma davasına konu edilebilmesi için başkaca şartlar da aranmıştır. Şöyle ki;

1-Eşlerden biri evlendikten sonra hastalanmış olmalıdır. Zira, evlenmeden önce eşlerden birisinin akıl hastalığına yakalanmış olması durumunda TMK m.145 belirtilen mutlak butlan nedeniyle evliliğin iptali davası açılabilir.

2-Hastalık durumu diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirmiş olmalıdır.

3-Hastalık kalıcı olmalıdır. Yani, hastalığın kalıcı olduğuna dair resmi sağlık kurulu raporu bulunmalıdır.

 

Akıl hastalığı sebebi ile boşanma davası açılabilmesi herhangi bir hak düşürücü süreye tabi tutulmamıştır. Bu sebeple de her zaman açılabilmesi mümkün kılınmıştır. 

ADANA BOŞANMA AVUKATI GÖKHAN ER