Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME NEDENLERİ İLE BOŞANMA DAVASI

SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME NEDENLERİ İLE BOŞANMA DAVASI (TMK m. 163)

1-Suç İşleme

Türk Medeni Kanunun 163. Maddesi; "Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir." şeklinde bu boşanma nedenini düzenleme altına almıştır. 

İş bu sebeple eşin boşanma davası açabilmesi için; eşlerden birinin yüz kızartıcı bir suçu işlemesi ve onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenmesi güç olması yeterlidir. Eşin ayrıca bu suçtan hapis cezası alıp hapis yatması gerekmez. Yüz kızartıcı suçlar deyimi; toplumun şiddetle tepki gösterdiği, ahlaki açıdan yanlış bulduğu, utanç verici suçlar için kullanılmaktadır. Hırsızlık suçu, dolandırıcılık suçu, güveni kötüye kullanma suçu, görevi kötüye kullanma suçu, rüşvet suçu, irtikap suçu, zimmet suçu ... gibi suçlar yüz kızartıcı suçlardan sayılmaktadır. İşlenen suçun yüz kızartıcı suç olup olmadığının takdirini hakim her somut olayın özelliklerine göre takdir edecektir.

Aynı zamanda; eşin utanç verici, küçük düşürücü suç işlemesi yeterli olmayıp aynı zamanda bu durumun diğer eş için ortak yaşamı çekilmez hale getirmiş olması gerekir. Aksi halde, bu sebebe dayanılarak boşanma davası açılamaz. Bu anlamda, 'Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası' nisbi bir boşanma nedenidir.

Kanundaki düzenlemeye göre, eş utanç verici suç dolayısıyla boşanma davasını açmak için bir süreye tabi değildir, bunun için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Boşanma davasının her zaman açılması mümkündür. 

 

2-Haysiyetsiz Hayat Sürme

Haysiyetsiz Hayat Sürme; namus, şeref ve itibar değerlerine aykırı, toplum değerlerine ters bir yaşam tarzı benimseme ve ona göre hayatını idame ettirme olarak açıklanabilir. Medeni kanunda 'Haysiyetsiz Hayat Sürme' den bahsedildiği için, bu tür hayat biçiminin devamlılık arz eden bir yaşam tarzı olması gerekir. Ayyaşlık, jigololuk, kumara düşkünlük haysiyetsiz hayat sürme biçimine örnek olarak verilebilir.

Eşlerden birinin haysiyetsiz bir yaşam sürmesi nedeniyle boşanmaya hükmedilebilmesi için, evlilik birliğinin devamı diğer eş için çekilmez hale gelmiş olmalıdır. Bu anlamda haysiyetsiz hayat sürme, 'Nisbi Boşanma Nedeni'dir.

Yine, 'Haysiyetsiz Hayat Sürme' nedeniyle boşanma davası açılabilmesi herhangi bir süreye tabi olmayıp her zaman açılabilmektedir.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davasında, diğer boşanma sebeplerinin aksine eşlerden birisinin diğer eşi affetmiş olması, bu sebebe dayanarak boşanma davası açmasına engel teşkil etmez. Af olsa bile bu sebeple boşanma davası açılabilir.

ADANA BOŞANMA AVUKATI GÖKHAN ER