Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

ADANA ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI VE SEBEPLERİ

1)Genel Boşanma Sebepleri - Özel Boşanma Sebepleri

Medeni Kanunda çekişmeli boşanma davası nedenleri sınırlı sayı prensibine göre düzenlenmiştir. Bunlar, kanundaki düzenlenme sırasına göre;

 • Zina,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin sarsılması

 

Kanun aynı zamanda yukarıda sayılan bu boşanma nedenlerini "Özel Boşanma Nedenleri" ve "Genel Boşanma Nedenleri" olarak iki ana grupta incelemiştir. Yukarıdaki ilk beş neden özel boşanma nedeni olarak, son maddedeki 'evlilik birliğinin sarsılması' ise genel boşanma nedeni olarak düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu m. 161-165 maddeleri arasında düzenlenen özel boşanma nedenleri belirli ve somut olgulara dayanır. Buna kaşılık belirli bir olgunun olmadığı boşanma nedeni ise geneldir.  Nitekim, özel boşanma nedenlerinin varlığının ispat edilmesi durumunda hakim başkaca bir inceleme yapmadan, boşanma ya da ayrılık kararı vermek zorundadır. Özel boşanma nedenlerine dayanılması halinde boşanma davasını açan taraf, karşı tarafın kusurunu veya fiilinin ağırlığını ispatlamakla mükellef değildir, sadece özel boşanma nedeninin varlığını ispatlanması boşanma kararı verilmesi için yeterlidir.

Boşanma davası hem genel boşanma sebeplerine hem de özel bir boşanma sebebine dayalı olarak açılabilmektedir. Bu durumda, hakim, genel ve özel sebepler hakkında ayrı ayrı karar vermek durumundadır.  

2)Mutlak Boşanma Sebepleri - Nisbi Boşanma Sebepleri

Boşanma nedenleri bir taraftan da "Mutlak Boşanma Nedenleri" ve "Nisbi Boşanma Nedenleri" olarak ikiye ayrılmıştır. Mutlak Boşanma nedenlerinin varlığı halinde, kanunda belirtilen olayın varlığı boşanma için gerekli ve yeterlidir. İş bu nedenin yanı sıra bir de ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediği araştırılmamaktadır. 

Mutlak Boşanma Nedenleri

 • Zina
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Terk
 • Eşlerin anlaşması

 

Nisbi Boşanma Nedenleri

 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin temelden  sarsılması

 

Nisbi boşanma nedenlerinde, kanunda belirtilen olgu veya olayın yanı sıra, iş bu nedenin ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediği de araştırılır. Nisbi boşanma nedeninin tek başına varlığı davada boşanma kararı verilebilmesi için yeterli değildir. Hakim, nisbi boşanma nedeninin yanı sıra bu nedenin evlilik birliğini çekilmez bir hale getirip getirmediğini de araştırmakla yükümlüdür.

 

ADANA BOŞANMA AVUKATI GÖKHAN ER