Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Boşanma Avukatı Ücretleri Ne Kadardır

Türk Hukuk sistemi içerisinde hiç kuşku yok ki en çok görülen davalar boşanma davalarıdır. Evlilik akdini yerine getiren ancak belli bir süre sonra çeşitli nedenlerle boşanma kararı alan birçok çift boşanma davaları sürecinden geçerek boşanıyorlar. Birçok kişinin merak ettiği konuların başında boşanma avukatı ücretleri konusu teşkil ediyor. Boşanma davalarında avukatın bilgi ve deneyimleri boşanma süreci açısından oldukça önemli bir avantaj olarak görülüyor.

  Boşanma Avukatı Ücretleri Sabit Midir?

  Her boşanma davalarının aynı özellik ve nitelikte olmamasından dolayı boşanma avukatı ücretleri de değişiklik gösteriyor. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılıyor. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın her konuda anlaşma sağlamasından dolayı avukata sadece anlaşma protokolü düzenlemekten başka iş düşmüyor. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davalarında boşanma avukatı ücretleri çekişmeli boşanma davalarına göre daha düşük düzeyde talep ediliyor.

  Çekişmeli Boşanma Davalarında Avukatlık Ücretleri

  Çekişmeli boşanma davaları, adından da anlaşılacağı üzerinde tarafların bir ya da birkaç konuda anlaşamamasından dolayı anlaşmazlığın çözümünün aile mahkemesine bırakılmasını içeriyor. Tarafların anlaşamadığı konuların fazlalığı avukatların da bu konular üzerinde derinlemesine çalışmalarına olanak sağlıyor. Bu nedenle bu tür davalarda boşanma avukatı ücretleri anlaşmalı boşanmaya göre daha yüksek oluyor.

  Boşanma Davalarında Ekstra Giderler

  Boşanma davalarında avukatlık ücretlerinin yanı sıra ekstra giderler de yer alıyor. Avukatlar dava öncesinde müvekkillerini bu konuda uyarıyor. Özellikle yerel mahkemenin gerekçeli kararını açıklaması ile birlikte taraflardan biri ya da her ikisinin gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde bir üst mahkeme olan Yargıtaya temyiz etme hakları söz konusu. Temyiz konusunda kararlı olan taraf ya da taraflar avukatlık ücretlerinden bağımsız olarak temyiz harçlarını da ödemeleri gerekiyor.

  Boşanma Davalarında Avukatlık Ücretlerini Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

  Boşanma davalarında avukatlık ücretlerini etkileyen bir takım unsurlar söz konusudur. Evlilik akdi içerisinde alınan tüm taşınır ve taşınmaz malların boşanma süresince her iki taraf için de eşit olmasından dolayı avukatın taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki çalışması ve talebi oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra tarafların müşterek çocuklarının velayetlerinin kendisine verilmesi konusunda çıkan anlaşmazlığın çözümünde yine boşanma avukatlarının çalışmaları ve talepleri oldukça büyük önem arz ediyor. Boşanma davalarında ayrıca maddi ve manevi tazminat durumu söz konusu ise mağdur olan tarafın avukatının maddi ve manevi tazminat şartlarının oluştuğunu belgeleyerek mahkemeye sunması gerekiyor. Bunun yanı sıra karşı tarafın avukatı da maddi ve manevi tazminat şartlarının oluşmadığını aynı şekilde mahkemeye belgelemesi gerekiyor.

  Boşanma davalarında bu hususlar bir bütün olarak değerlendirildiğinden avukatlık ücretleri de davaların nitelik ve özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Taraflar yüksek miktarda avukatlık ücreti ödememek için öncelikle anlaşmalı boşanma taraftarı olarak boşanma süreçlerine başlamak istiyorlar. Ancak uzlaşma sağlanamaması durumunda çekişmeli boşanma davası olarak dava süreci başlıyor.