Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Trafik Kazası Tazminatı Nedir

Zorunlu Trafik Sigortası birçok sigorta türünden farklı olmakta ve kaza sonrasında sigortalının kendisinde ve aracında oluşan hasarları güvence altına almaktadır. Trafik sigortası sigortalı aracın neden olduğu kazalar için zarara uğrayan kişilere kişilerin kusuruna göre tazminat ödemesi yapmaktadır. Böylece sorumluluk sigortası olarak karşımıza trafik sigortası çıkmaktadır.

 Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

 Bir aracın zorunlu Trafik Sigortasına sahip olması kazaya karışması halinde maddi hasar, sağlık, sakatlanma ve ölüm gibi 3 temel teminat, poliçe limiti ve zarar görenin haklılık paylarına göre bazı oranlarda sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.

 Trafik kazası tazminatı bir motorlu aracın herhangi bir kazada bazı bedensel zararlar ölüm, yaralanma gibi üçüncü kişilere ait ev, araba, arazi gibi mal varlıklarında oluşan zararların giderilmesi amacı ile kazada sorunluluğu bulunan kişilere karşı açılan bir tazminat davasıdır. Bu tazminat hem bedensel hem de mal varlığı zararını ifade etmek amacı ile kullanılmaktadır.

 Herhangi bir trafik kazası ile tazminatın hukuki dayanağı trafik kazasının bir haksız fiil sorumluluğu doğurmasıdır. Kazanın hukuki niteliği itibari ile haksız fiil olarak kabul edilmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları sorumlulara karşı açılmaktadır. Ayrıca trafik kazalarında haksız fiili işleyen kişiler dışında başka tazminat sorumluları da bulunmaktadır. Trafik kazası sonrasında ölüm, yaralanma veya mal varlığı zararının bulunması haline şu kişilere tazminat davası açılabilir:

  - Aracın sürücüsü

 - Aracın sahibi

 - Aracın işleteni

 - Sigorta şirketi

  Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

  Ölen bir bireyin yaşarken destek verdiği kişilerin aldığı desteğin ölüm sebebi ile ortadan kalması durumunda destek alanların uğradıkları zarara destekten yoksun kalma tazminatı adı verilmektedir. Ölen kişilerin destek verdiği kişilerin hayatlarının ölüm sebebi ile kötüleşmesi için kabul edilen bir maddi tazminat türü olmaktadır. Hak sahipleri maddi tazminat davası ile birlikte manevi tazminat davası da açma haklarına sahiplerdir. Bu tazminatın amacı ölenin yaşarken destek verdiği bireylere hayatlarını aynı şekilde sürdürmeleri, sosyal ve ekonomik yönden ölmeden önceki gibi devam ettirebilmelerinin sağlanmasıdır. Bu tazminat türünü talep edebilmek için ölen kişinin yaşarken maddi destek alıyor olması gerekmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasını Kimler Açabilir?

Bu tazminat türü maddi tazminat davası türü olmaktadır. Destekten yoksun kalma tazminat davasını şu kişiler açabilmektedir:

  - Ölen bir kişiden destek aldığı iddiası ile tazminat davası açılabilir. Bu davayı açan kişi ölenin eşi, dayısı, amcası olabilmektedir. Fakat bu tazminatın açılabilmesi için ölen kişiden yaşarken destek alındığının ispatlanması gerekir.

  - Sosyal hayatın normal akışına göre anne ve babalar çocuklarından veya çocuklar anne ve babalarından destek alabilirler. Uygulamada gelişen hukuki karine nedeniyle bu kişilerin hayatta iken birbirlerine maddi destekte bulundukları kabul edilir. Bu nedenle destek alma olgusunun ispatlanmasına gerek yoktur.

 Bedeni Hasar Tazminatı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 Trafik kazası sonrasında meydana gelen hasarın sigorta şirketi tarafından temin edilebilmesi için bazı evrakların hazır bulundurulması gerekir. Trafik sigortası teminatları 3 grupta değerlendirilir. Bunlar maddi zararlar, bedeni hasarlar ve vefat durumlarıdır. Bu durumda bedeni hasar tazminatı için gerekli evraklar ise şunlardır:

 Yaralanma durumunda gerekli evraklar:

  - Oluşan trafik kazasının tespit tutanağı

 - Yaralanma var ise taburcu edildiğini gösteren bir hastane raporu

 - Reçete

 - Fatura, makbuz ve diğer giderler

  Sakatlanma durumunda gerekli evraklar:

  - Trafik kazası tespit tutanağı

 - Hastaneden alınan ve sakatlığını gösteren rapor

 - Sakat kalan bireyin gelir durumunu gösteren belge

 - Mahkemelik bir olay ise mahkeme kararı

 - Kaza ile ilgili diğer belgeler