Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

Bir çoğumuzunda bildiği üzere uzun yıllardır bir çok kişiye gün içerisinde gerek arama olarak gerekse mesaj olarak "ücretsiz tatil kazandınız", "ücretsiz gezi kazandınız", "anketimize katılmak ister misiniz, sonucunda 3 gün tatil kazanacaksınız", "Sadece tanıtım için ücretsiz siz ve aileniz için tatil" gibi farklı cazip ikna sözleri neticesinde bir çok kanaldan erişim sağlanmaktadır. Neticesinde ikna eden bir kişi tarafından aranan kişiler tatil köylerine, lüks otel ve salonlara, tekne turlarına davet edilmekte ve sonrasında ise bir çok kişinin tatil yaparken fark etmeden ikna olarak satın aldığı devremülk tatil sözleşmeleri birçok kişinin mağduriyetine yol açmaktadır.

Devremülk, Kat Mülkiyeti kanununa istinaden tatil, kaplıca, ılıca veya dinlenme amacıyla oluşturulmuş, ortaklaşa satın alınan ve dönemsel tarihlerde kullanılabilen dairelerdir.

Devremülk taşınmaz sahiplerine normal bir gayrimenkul-taşınmaz almış gibi tapu verilmekte ve bu kişinin ismi tapuya tescil edilmektedir. Yani taşınmaza dair tapudan hiçbir farkı uygulamada görünmemektedir, fakat kullanım haklarına dair farklılıklar söz konusudur. Tapu dışında olan devre mülk satışları geçersiz olmaktadır. Ayrıca devremülk sözleşmesinin tapuda düzenlemesi yapılarak söz konusu devremülkün satma, kiralama, miras bırakma gibi her türlü hakları alıcıya geçmektedir.

Özellikle Adana'da devremülk satın alan vatandaşlar açısından devremülkler, sağlık turizmi açısından oldukça yararlı bilinmekte ve rağbet görmektedir. Nitekim Adana ilinin coğrafi konum itibariyle şifalı suların bulunduğu Hatay-Erzin ve Nevşehir-Kozaklı yörelerine yakın olmasınında bu duruma katkı sağladığının kabulü gerekir. Ayrıca Adanalı vatandaşlarımız sağlığa verdikleri öneme binaen ve yine metropol olan şehrin gürültüsünden,sıkıntılarından arınmak adına ülke çapında bilinen ve uzak olan Afyon ilindeki kaplıcalara dahi gitmektedir.

Sağlık Turizmi açısından önemli rol oynayan bu yörelerde organizyon,altyapı yine oluşum açısından vatandaşlara hizmet vermek ve bu şekilde devremülkler inşa etmek üzere bir takım tacirler tarafından şirketler kurulmuştur. Termal suların bulunduğu bu sağlık merkezlerinde, bu nedenle bir çok şirket bulunmakta olup bu şirketler vatandaşlara ücreti mukabilinde devremülk satmak suretiyle hizmet vermektedir. Bu ilişkinin mevcudiyeti nedeniyle ise şirketler- hizmet sunucuları ile vatandaşlar- tüketiciler arasında bir takım ihtilaflar ortaya çıkmaktadır.

Devremülk olgusunun tüketici olan vatandaşlar açısından çok fazla gelişmemesi ve Türk hukukunda bu alandaki düzenlemelerin bilinmemesi nedeniyle tüketiciler bir çok sıkıntı ile karşılaşmaktadır. Vatandaşların özellikle hukuki bilgi eksikliği nedeniyle şirketlerin haksız kazançlarının önü alınamaz haline gelmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunun 50 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği, Tüketici sayılan vatandaşlarımızı korumakta ve bu şirketlerin haksız kazançlarının önüne geçmektedir.

Özellikle tek taraflı olarak tüketicilere imzalatılmakta olan sözleşmeler için bir çok kanuni geçerlilik unsurlarının varlığı aranmakta ve eksiliğin olması durumunda ise şirket tarafından tüketiciye hiç bir hak ve iddia ileri sürülememektedir. Bu nedenle vatandaşlarlar haksız olarak ödedikleri ücretleri geri aldığı gibi, taahhüt ettikleri ödemeleri de ödememe hak ve yetkisine sahiptir.

Ancak vatandaşların bu kanunlara hakim olmasına, kanun maddelerini doğru yorumlamasına ve bu konudaki yargısal içtihatları, hukukun genel prensiplerini ve en önemli olan usul hukukunu bilmesine imkan yoktur. Bu nedenle Tüketici ve özellikle Devre Mülk taşınmaz hukukunda yeterli düzeyde bilgisi bulunan bir avukattan, vatandaşların bilgi alması tavsiye edilmektedir.

Nitekim, yukarıda bahsi geçen kanun ve yönetmeliğin tüketiciyi olağanüstü bir biçimde ayrıcalıklı olarak koruduğu bir gerçek olup yeterli bir hukuki bilgi sonucunda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi kuvvetle muhtemeldir.

Devremülk sözleşmesini imzalayan kişiler bazı hak ve yükümlülüklere sahip olmaktadır. Bu hak ve yükümlülükler 14.01.2015 tarihli Devremülk Yönetmeliği’nde açıklanmaktadır. Genellikle satıcıların alıcılara karşı kullandığı yanıltıcı pazarlama yöntemlerinden dolayı birçok alıcı devremülk sözleşmesini imzaladıktan sonra iptal etmek istemektedir.

Genel olarak 3 günlük tatil seçeneği ile aileler ikna edilmekte ve tatil sürecinde ise bu konuda olması mümkün olmayan vaatlerle alıcılar ikna edilmektedir. Özellikle aidat tutarlarının yüksek oluşu ve Euro,dolar gibi rakamlar yazılmak suretiyle tüketicinin yanıltıldığı ve kullanamayacağı zamanlarda kullanım hakkının verilmesi ile bir çok alıcı açısından ölü bir yatırım haline dönüşmektedir. İnternette bu konuda binlerce şikayet olmasının yanında bir çok kullanıcı ise emlak sitelerinde elinde bulunan devremülk'ü zararı pahasına satmak için ilan vermektedir.

Yine bu ikna sürecinde bir çok alıcı sadece sözleşme imzaladığını sanarak bunun yanında aylık olarak ödemeleri gereken taksitlere dair senetlerde imzalamaktadırlar. Bu açıdan da borcun tahsili açısından devremülk satıcısına büyük haklar doğrulmaktadır.

Yine ikna süreci içerisinde günlük 1 paket sigara parası dahi değil, yine günlük bir porsiyon yemek parasına ömür boyu tatil siz gidemediğiniz zamanda biz kiralayacağız ayrıca gelir elde edeceksiniz birden fazla aldığınızda sizede ayrıca iyi bir kira getirisi olan bir yatırım olacaktır gibi bir çok ikna edici sözlerle alıcılar tatilin verdiği rehavetle devremülk satın almaktadırlar. Fakat bir süre sonra ise ödeme güçlüğü,belirlenen tarihlerde gidilememe,kiraya verilememe ve yine yüksek aidat tutarları neticesinde bir çok alıcı bu hakkından vazgeçmek istemektedir.

Yine ikna sürecinde bir çok devremülk satıcının yaptığı hukuk dışı işlemlere istinaden alıcıların süresi içerisinde cayma hakları söz konusudur.

Fakat Devre mülk sözleşmesinin iptali, yani cayma bildirimi mutlak suretle noter kanalı ile ya da ilgili firmanın yetkilisine imza karşılığı tebliğ edilen cayma bildirimi ile gerçekleştirilmek zorundadır. Aksi takdirde devremülk sözleşmesinin iptali için yapılan bildirimler geçersiz olup herhangi bir hak talep edilmesi mümkün değildir.

Satış ikna sürecinde her ne kadar bir telefon etmeniz durumunda cayma hakkınız söz konusu dilediğiniz zaman sadece bir telefon açarak iptal edebilirsiniz denilmiş olsa da devremülk sözleşmesinin iptali, telefonda yapılan bildirimlerle geçerli olmamaktadır.

Devremülk sözleşmesinin İptali neticesinde devremülk satıcısının alıcıdan aldığı miktarları ve senetleri geri verme ve sözleşmenin iptalini gerçekleştirme yükümlülüğü söz konusudur.

Alıcı nihai tüketicinin devremülk sözleşmesinin feshi,iptali ile tüketiciye iade edilmesi gereken bedel ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, devremülk sözleşmesinin iptali bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilmesi gerekmektedir. Devremülk satıcısı alıcı Tüketiciye vermesi gereken bedelleri, senetleri vermediği takdirde tüketicinin dava açarak bunları talep etme hakkı vardır, yine il ve ilçe hakem heyetleri miktar yönünden sınırlarında kalan alacak yönünden Hakem heyetlerine Avukat'ınız aracılığıyla sözleşmenin iptaline dair hukuki gerekçeler sunulmak üzere başvuru neticesinde alınacak Tüketici hakem heyeti kararı doğrudan İlamlı belge niteliğindedir ve İcra edilebilir durumdadır. İl ve İlçe hakem heyeti sınırının üzerindeki tutarlar için Tüketici mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

Adana'da Hukuk bürosu olarak Adana ilinde bu şekilde devremülk satış ve hizmetinden memnun kalmayan, özel sebeplerden ötürü devremülk sözleşmenin iptali ve neticesinde maddi olarak kayıplarını isteyen, kanun ve nizamlara aykırı olarak ve haksız kazanç elde etmek üzere tek taraflı olarak imzalatılan sözleşmenin tarafı olan kişilere sözleşme üzerinde yapacağımız tahkikat neticesinde bu sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih etmek, şirketlere haksız yere ödenilen paraların iadesini ve verilen devremülk senetlerinin iadesini sağlamak, ödeme taahhütlerini ortadan kaldırmak ve yine maddi olarak zararları tazmin etmek üzere hukuki destek vermekteyiz.