Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

İdare Hukuku Nedir Nasıl Açılır

Bir kamu hukuku olan idare hukuku, idarenin faaliyetine, personeline, teşkilatına ve denetimine uygulanan hukuku ifade etmektedir. İdare hukukunda idarelerin nasıl kurulduğu ve görevleri belirlenmektedir. Bu hukuk kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklar ve sorunlar idari yargıda çözüme kavuşturulmaktadır.

  İdare Hukuku Nedir?

  İdare hukuku kamu yönetimi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşların işleyişlerini, kişilere olan yetki ve sorumlulukları inceleyen bir hukuk dalı olmaktadır. Temelini anayasadan alan bu hukuk dalı, kamu yararını gerçekleştirmek ve idarenin işleyişini belirlemeyi amaçlayan bir alan olmaktadır. Bu bağlamda idareyi gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler ilgi alanına girmektedir. Yapılan işlemlerin hukuka aykırı olması halinde adana ceza avukatı ve diğer kişiler tarafından idari yargıda çözüme ulaştırılmaktadır. İdare hukuku oldukça geniş bilgi alanına sahip olmakla birlikte bu bilgilere hakim olmak adana ağır ceza avukatı ve diğer hukuk görevlileri açısından oldukça fazla önem teşkil etmektedir.

İdare Hukuku Kapsamında Açılabilen Davalar Nelerdir?

İptal Davası

Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları

Tam Yargı Davaları

Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları

Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık ve Meydana Gelebilecek İhtilafların Mahkemeye Taşınması, Dava Takibi ve ilgili diğer konular Kapsamında adana ağır ceza avukatı ve görevli avukatlar aracılığı ile dava açılması mümkün olmaktadır.

İptal Davası Nedir? Nasıl Açılır?

 İdare Hukuku kapsamında açılan iptal davası idari yargıda açılan ve idari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yolu ile denetimini amaçlayan bir dava türü olmaktadır. İptal Davası, idari işlemlerin yetki, sebep ve amaç yönlendiren biri ile hukuka aykırı olmaları nedeni ile taraflardan birinin açtığı dava olmaktadır. Dava açılması için dilekçe hazırlanmakta ve ilgili mahkemeye adana ceza avukatı ya da ilgili diğer görevli avukatlar aracılığı ile başvuru yapılmaktadır. İptal işlemi istenilen davaya göre davanın görüleceği mahkeme değişkenlik göstermektedir.

 İptal Davasının Görüldüğü Mahkemeler

 İdare Mahkemesi

Vergi Mahkemesi

Bölge İdare Mahkemesi

Danıştay idare hukuku kapsamında yer alan iptal davalarının görüldüğü mahkemeler olmaktadır. Dava sürecinin takibi yapılması için adana ağır ceza avukatı ve görevli diger avukatlar hizmet vermektedir.

İptal Davası Süreci Nedir?

 İptal davası, davanın tebliğine ya da niteliğine göre ilanından itibaren belirlenen süre içinde iptal davası açılmaktadır. Bu süre davanın konusuna göre değişkenlik göstermektedir. Bu süreler genel dava açılması, özel dava açılması olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel dava açılması süreleri Danıştay Mahkemesinde 60 gün, vergi mahkemesinde ise 30 gün olmaktadır. Özel dava açılma türünde ise konuya göre süre değişkenlik göstermektedir. Bu konulara ilişkin tüm bilgilere sahip adana ağır ceza avukatı gerekli danışmanlık hizmetleri verilmektedir. İdare hukuku kapsamında yer alan tüm dava ve süreçler geniş yelpazede yer almakla birlikte oldukça fazla önem teşkil eden bir alan olmaktadır. Bu nedenle oldukça araştırma ve dikkat gerektiren idare hukuku alanında görev alan birçok adana ceza avukatı mevcut olmaktadır.