Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Miras Hukukunda Paylaşım

Gerçek bir ferdin ölümü ve gaiplik durumu neticesinde bireyin geride bıraktığı mal varlığının eşit şekilde paylaşılması ve mal varlığı için hakkında karar verilmesi hakkındaki tüm informasyon ve işlemlerin yapılması konusunu düzenleyen hukuk dalı miras hukuku olmaktadır. Gündelik yaşamda kişilerin yakınlarını kaybetmesi halinde varisçileri olmak adına ve üzerine düşen maddi ve içsel hakların kazanılması ve eşitliğin sağlanması adına miras hukuku maddeleri oldukça fazla örutubet teşkil etmektedir. Özel hukuk söz konusu olduğu zaman en geniş alanlardan kabul edilen çağdaş kanun bir alt dalı olan miras hukuku konusunda geniş kapsamlı araştırma ve çalışmalarda bulunan Adana ağır ceza avukatı yanı sıra Adana ceza avukatı bu mevzuda ciddi araştırma yaparak ciddi bilgilere haiz olmaktadır. Miras hukuku davalarında da görev alan Adana ceza avukatı müvekillerinin haklarını sonuna kadar kazanmayı hedeflemektedir.

 Miras Hukuku Alanına Giren problemlerın Çözümü

 Miras hukukuna bağlı sorunların çözümü için görev alan avukatların yanı sıra Adana ağır ceza avukatı ve Adana ceza avukatı da vazife almaktadır. Yasal düzenlemeler çerçevesinde belirtilmiş olan bir branşlaşma mevcut değildir ve bununla beraber halk arasında bilinen miras hukuku avukatları olarak bilinen uzmanlar mevcut olmaktadır. çoğunlukla karşı karşıya gelinen miras hukuku davalarının farklı özellikleri de mevcut olmaktadır. Bu farklı özelliklerin sebepleri içinde; Mirastan mal kaçırma, Mirastan mal paylaşımı, Mirasta saklı pay, Tenkis davası, Mirasın reddi, Vasiyetnamenin iptal edilmesi ve düzenlenmesi gibi mevzular yer almıştır.

Mal Paylaşımı iyi mi Yapılır?

Hukuk alanındaki önemli uygulama ve konulardan kabul edilen mal paylaşımı Miras hukuku ile ilgili olmaktadır. Kişinin ölüme bağlı yahut gaipliği durumunda ortaya çıkacak olan mirasın paylaşımında önemli hususlar mevcut olmaktadır. Ölen yahut gaip olan bireyin eğer bir vasiyetnamesi mevcut ise vasiyetname de yer alan hususlar mal paylaşımına mevzu olmaktadır. Mal paylaşımı konusunda en önemli unsur ise ölen bireyin hayatta olması durumu olmaktadır. Eşlerin hayatta olması halinde mal paylaşımı 4'te biri eşe verilmektedir. Kalan kısım ise çocuklar arasında eşit şekilde paylaşılmaktadır. Vefat durumunda geride kalan eşin isteğine bağlı olması haline dayanarak anne ve baba ile beraber mirasçı olmak mümkün olmaktadır.

  Mirasın Reddi Nedir?

 

  öteki bir adı ile reddi miras miras bırakan ferdin ölümü halinde kalan mallarını reddetmek ve bununla beraber ölen kişiye ilişik borç ve alacakları ile birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi işlemi olmaktadır. Kanuni olarak mirasçının kendi üzerlerine geçmiş olan mirası kabul etmemeleri halinde mahkemeye irade beyanında bulunmaları gerekli husus olarak öne çıkmaktadır. Mirasın reddi süresi üç ay olmaktadır. Bu mevzuda Adana ağır ceza avukatı gerekli tüm bilgiye sahip olmaktadır. Miras ölüm tarihinde açılmaktadır. Bu süre içinde mal paylaşımı için başvuru yapmayanların üç ay hemen sonra hakları düşmektedir. Ancak üç aylık süre sonradan haber olduğu tespit edilmiş olduğu zaman farklı işlemler de mevcut olmaktadır.