Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Avukatla Hazırlanılan Boşanma Davaları Başarılı Oluyor

Hukuksal alanda avukatlar oldukça önemli hizmetler sunuyorlar. Bir davaya gerektiği şekilde hazırlanmak, davanın kazanılması anlamına geliyor. Ve avukatlar bu anlamda önemli role sahipler. Yapılan araştırmalar, özellikle boşanma davalarında boşanma avukatı ile çalışmanın faydalarını ortaya koyuyor. Zira özensiz hazırlanan bir boşanma davası, her iki tarafın da mağdur olması anlamına gelmektedir.

  Boşanma Davası Dilekçesi Önemli

Boşanma davası, artık yürütülemeyen bir evliliğin her iki tarafın da çıkarlarını koruyan şekilde bitirilmesi demektir. Bu çıkarlar, kanunların uygun gördüğü haklar sonucunda sağlanmaktadır. Dolayısıyla bir boşanma davasına hazırlanma aşaması hayli değer taşır. Hazırlık aşaması da boşanma dilekçesinin yazılmasıyla başlar.

Dilekçelerin belli bir hukuki üslubu vardır. Ve bazı nitelikleri taşımak zorundadır. Bir boşanma avukatı, dilekçeyi gereken koşullara uygun şekilde hazırlar. Aksi halde dilekçe profesyonel olmaktan çok uzak kalacaktır. Böyle bir dilekçe ile açılan davada başarısız olmak kaçınılmaz olur. Dilekçenin kısa ve öz olması şarttır. Ve gereksiz detaylardan kaçınılarak konuyu özetlemesine ihtiyaç duyulur. Avukatlar bunu en iyi şekilde başaran kimselerdir.

 Davanın Takibi Ve Bilgilendirme

 Bir boşanma davasında olumlu sonuçlar için davanın özenle takibi şarttır. Dava talebi sonrası mahkeme gününün belirlenmesi, bu süreçte gelişen aşamalar dikkatle izlenmelidir. Avukatlar, müvekkillerinin davalarını en iyi şekilde takip etmektedir. Bu konuda yapılacak ufak bir hata dahi, sürecin baştan alınmasının nedenidir. Boşanma davasında boşanma avukatı ile çalışmak, süreçte aksama olmaması yönünden önem taşır. Avukatlar mahkeme hakkındaki tüm gelişmeleri yakından takip ederler. Konu hakkında müvekkillerini bilgilendirme sureti ile süreci yönetirler.

 Kanıtların Mahkemeye Sunulması

 Boşanma davaları bazen bazı kanıtların mahkemeye sunulmasını gerektirir. Özellikle eşin aldatması, şiddetli geçimsizlik gibi konularda bu, şarttır. Mahkemeye doğru kanıtların getirilmesi, davanın müvekkil lehinde sonuçlanması anlamındadır. Avukatla hazırlanılan boşanma davaları, bu kanıtların toplanması ve sunulmasında profesyonellik içerir.

Mahkemenin kanıt niteliğinde kabul edileceği kişi ve belgeler bellidir. Bunların özenle seçilmesi gerekir. Her şey kanunlar nazarında kanıt niteliği bulmaz. Aksi kanıtları mahkemeye sunmak, zaman kaybından başla bir şey değildir. Avukatlar bu konuda uzman kimselerdir. Ve müvekkilini doğru yönlendirir.

Kanuni Hakların İyi Bilinmesi

Boşanma davalarında taraflar bazen çok aşırı taleplerde bulunabilir. Özellikle evliliğinde çeşitli nedenlerle canı yanan bir eş, bunun acısını maddi tazminat olarak çıkarmak isteyebilir. Ve astronomik tazminat taleplerinde bulunur. Ancak kanunların bu konuda eşe sunduğu haklar bellidir. Kanunların amacı, meselelerin iki tarafın da çıkarlarını korumak suretiyle çözülebilmesidir. Bu nedenle boşanma davasına bir avukatla hazırlanmak, haklarınızı bilmenizi sağlar. Avukat, içinde bulunduğunuz durumu kanunlar nazarında değerlendirir. Buradan yola çıkarak size sunulan hakları size aktarır. Dava sürecinin bu haklar doğrultusunda yönetilmesi esastır. Boşanma davaları hakkında yapılan toplumsal araştırmalar, bu gerçekleri ortaya koymaktadır. Bu detayların ışığında görülen boşanma davaları, mutlak başarının sebebi olarak görülmektedir.