Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

İcra Ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukuku özel hukuk alanına bağlı olarak doğan borcun, borçlunun rızası ile yerine getirilmemesi üzerine devlet eliyle borcu ödemeye zorlanması unsurunu konu alan hukuk dalı olmaktadır. İcra ve iflas avukatı, borçlunun borcunu ödememesi üzerine icra takip işlemlerini başlatır ve bu işlemi yürüten ve alacaklının borcunu tahsil etmesi için alacaklı adına her türlü hukuki işlemi yapan vekil görevini üstlenmektedir. Borçlunun taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, haciz konulmasını talep eden icra avukatı fiili haciz işlemlerinde, alacaklı vekili olarak haciz işleminde hazır bulunan ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaktadır. İcra hukuku alanında Adana hukuk bürosu tüm Adana avukatları ileri hizmet vermektedir.

 

  İcra ve İflas Avukatı Ne İş Yapar?

 İcra ve iflas avukatı borçlunun taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine haciz konulmasını talep etme yetkisine sahip olmaktadır. İcra avukatı fiili hacizlerde, alacaklı vekili olarak haciz işleminde hazır bulunma ve tahsilatın hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Müvekkil adına borçlu ile iletişimde bulunan icra avukatı, müvekkil aleyhine başlatılmış olan icra takiplerine karşı itiraz ve şikâyet işlemlerini gerçekleştirme yetkisine de sahip olmaktadır. İflas, iflas erteleme gibi konularda şirketlerle birlikte çalışan ve iflas avukatı görevini üstlenen icra ve İflas avukatı oldukça geniş yetkilere sahip olmaktadır. İcra avukatı olarak görev üstlenen Adana hukuk bürosu borçluların gereğini yapmadıkları durumunda alacakların tahsilinin yapması için varlık tespiti yapmakta ve yasalar kapsamında borçların tahsil edilmesini sağlamaktadır.

 İcra ve İflas Hukuku Hizmet Kapsamı

 Ayrıca borç tahsili işlemi için alacaklı ve borçlu adana avukatları arasında arabuluculuk yapmaya çalışmak görevini de Adana avukatları yerine getirmektedir.

 Vekalet aldığı kişilerin haklarını yasalar çerçevesinde dava sonuna kadar savunmak ve alacakların hukuka uygun yollardan tahsil edilememesi durumunda icra müdürlüğü aracılığı ile icra takibi başlatmak ile ipotek ve mal satışlarının yapılması ve alacakların tahsilinin sağlanması işlemlerini yerine getirmektedir. Bununla birlikte kredi ve kiralama sözleşmelerine dayalı doğabilecek alacakların takibinin yapılması,  Haciz konulma işlemlerinin başlatılarak satış işlemlerinin yapılması ve borçludan alacakların tahsil edilmesi hizmetlerini de yerine getirmektedir. Karşılıksız çek davalarının takibi ve incelenmesi Borca karşılık açılan davalara itiraz ve takip süreçlerinin yönetilmesi hizmetleri de Adana hukuk bürosu tarafından verilmektedir.

 İcra Davası Nasıl Açılır?

 İcra davası adana avukatları tarafından yürütülen davalar arasında yer almaktadır. İcra davası açılması için birkaç prosedür yerine getirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte bu prosedürlerin yerin getirilmesi halinde dava açılması mümkün olmaktadır. İcra davalarına bakmakla yükümlü icra mahkemeleri mevcut olmaktadır. Açılacak icra davası türüne göre davanın süresi ve seyri değişkenlik göstermektedir. Alacaklı ya da vekalet verilen avukat tarafından takip edilmesi ve belgelerle birlikte takip talebi edilmesi ile ödeme emri hazırlayarak icra dairesine başvuru yapılması mümkün olmaktadır.