Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

ADANA - AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası (TMK md. 165) 

Akıl hastalığına dayalı boşanma nedeni, özel ve nisbi bir boşanma nedenidir. Bu sebeple kanunda akıl hastalığının boşanma davasına konu edilebilmesi için başkaca şartlar da aranmıştır. Şöyle ki; 

1-Eşlerden biri evlendikten sonra hastalanmış olmalıdır. Zira, evlenmeden önce eşlerden birisinin akıl hastalığına yakalanmış olması durumunda TMK m.145 belirtilen mutlak butlan nedeniyle evliliğin iptali davası açılabilir.

2-Hastalık durumu diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirmiş olmalıdır.

3-Hastalık kalıcı olmalıdır. Yani, hastalığın kalıcı olduğuna dair resmi sağlık kurulu raporu bulunmalıdır. 

Akıl hastalığı sebebi ile boşanma davası açılabilmesi herhangi bir hak düşürücü süreye tabi tutulmamıştır. Bu sebeple de her zaman açılabilmesi mümkün kılınmıştır. Bu sebebe dayanılarak bir boşanma davası açmak isteyen tarafların bu konuda Adana'da uzman Boşanma Avukatlarından hukuki yardım almaları hak ve zaman kaybına uğramamaları için kendi yararlarına olacaktır.

ADANA BOŞANMA AVUKATI GÖKHAN ER