Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Tazminat Davası Nedir? Tazminat Davasında Avukatın Rolü

Tazminat davası maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maddi ya da tazminat davaları birlikte açılmasının mümkün olduğu gibi ayrı ayrı da açılması mümkün olmaktadır. Ticari özellik taşımayan tüm tazminat dava türleri, talep edilecek tazminat miktarına bakılmadan asliye hukuk mahkemelerinde açılan ve takibi yapılan dava türü olmaktadır. Bununla birlikte devletin, yani idarenin işlem ve eylemleri nedeni ile zarara uğrayanların açtığı tazminat davasına tam yargı davası olarak tanımlanmaktadır. Tam yargı davası türünde bakma ile görevli olan idari yargı vergi mahkemesi ya da idare mahkemesi tarafından yerine getirilmektedir. Tazminat davası açılması ve takibi yapılması konusunda Adana hukuk büroları bütün alanında başarılı Adana en iyi avukat ekibi ile birlikte hizmet vermektedir.

Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi tazminat davası, hukuk kurallarına aykırı bir eylem ya da işlem nedeni ile mal varlığında meydana gelen eksilme, yani maddi zararların karşılanması amacı ile açılmaktadır. Maddi tazminat davası kişinin kaza ya da herhangi bir nedene dayalı olarak uğradığı tüm haksız yere olan maddi kayıpların yerine getirilmesi için açılan dava türü olarak öne çıkmaktadır. Bu konuda adana hukuk büroları gereken tüm işlemleri yerine getirerek adana en iyi avukat aracılığı ile müvekkilinin haklarını sonuna kadar savunmaktadır.

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Manevi tazminat davası kişinin uğradığı ruhsal yönden üzüntü, stres, sıkıntı ve yıpranma konusuna dayalı olarak uğradığı kaybın yerine getirilmesi amacı ile açılan dava türü olmaktadır. Manevi tazminat davası kişinin bağlı olduğu adrese göre asliye hukuk mahkemesi görülen bir dava türü olarak öne çıkmaktadır. Tazminat istemek için kişilik haklarına saldırı olması durumu net olmakla zorunlu ve manevi tazminat davası Asliye hukuk mahkemesine gerekli belge ve dilekçe ile açılabilmektedir. Manevi tazminat davalarında karşı taraftan hâkim sadece maddi para değil aynı zamanda kınama ya da yaptırım cezaları da talep edebilmektedir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Hangi Konularda Açılabilir?

İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi kayıpların olması durumunda

Trafik kazası nedeni ile kişinin uğradığı maddi ve manevi kayıplarda

Sözleşme ihlaline dayalı olarak ortaya çıkan maddi ve manevi kayıp olması

Kişilik haklarına saldırı olması nedenleri mevcut ise maddi ve manevi tazminat davası açılması söz konusu olmaktadır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Süresi ve Zaman Aşımı

Maddi ve manevi tazminat davası açılma süresi tazminat isteme nedenine bağlı olaraktan değişkenlik göstermektedir. Tazminat davasının hangi hukuki nedene dayalı olacağı açıldığı tazminat davası açma süresini de etkileyen unsur olmaktadır. Buradaki önemli konu ise davaya konu olacak asıl nedenin şiddeti ve konusu olmaktadır. Tazminat davalarında alanında uzman olan avukatın rolü çok büyük olmaktadır. Maddi ve manevi tazminat davası açılması konusunda Adana hukuk büroları ve bünyesinde çalışan Adana en iyi avukat doğru ve başarılı hizmetler sunmaktadır.