Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

İHTİYATİ HACİZ NEDİR ? ŞARTLARI NELERDİR ?

İHTİYATİ HACİZ NEDİR ? 

İhtiyati haciz, alacaklının rehinle teminat altına alınmamış para alacağını zamanında ödenmesini garanti altına almak amacıyla mahkeme kararıyla borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasıdır. 

İhtiyati hacizde, bir para alacağının zamanında ödenmesi garanti altına alınması istenmiştir. Böylece kötü niyetli borçluların mal kaçırması önlenerek alacaklının hakları korunmak istenmiştir. 

İhtiyati haciz, İİK ile düzenleme altına alınmıştır ve bir dava değil geçici bir hukuki bir koruma niteliğindedir.  

İHTİYATİ HACZİN ŞARTLARI NELERDİR ? 

İhtiyati haciz, alacaklının rehinle teminat altına alınmamış para alacağını zamanında ödenmesini garanti altına almak amacıyla mahkeme kararıyla borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasıdır. 

İhtiyati haciz kararı verilebilmesi için İİK'na göre birtakım şartların sağlanması gerekir: 

1-İhtiyati haciz isteyebilmek için alacağın paraca alacağı olması gerekir. Konusu para olmayan alacaklar için ihtiyati haciz kararı verilemez.

2-Kural olarak vadesi gelmiş bir alacak bulunmalıdır.

3-Alacağın rehinle teminat altına alınmamış olması gerekir.

4-Alacağa ilişkin ve ihtiyati haczin yapılmasını haklı gösterecek delillerin bulunması gerekir.

5-İhtiyati haciz talebinde bulunan alacaklının mahkemeye istenilen hallerde gerekli teminatı yatırması gerekir.  

Sizin de alacağınız tehlike altındaysa, borçlu tarafın mal kaçırma gayesi ve bu amaçla yapmış olduğu girişimler söz konusu ise bu konuda Adana'da uzman Avukatlardan hukuki bilgi ve yardım almanız sizin yararınıza olacaktır. Zira, hak kaybına uğramanız çok muhtemeldir. 

ADANA İCRA AVUKATI GÖKHAN ER