Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Ağır Ceza Avukatı Nedir

Ceza avukatları kişinin özgürlüğünü kısıtlayan ve mağdur duruma düşüren, kişisel hakların kötüye kullanan sorunlar ile ilgilenir. Avukatlık mesleğinde branşlaşma olduğu için her avukat gibi ceza avukatı da müvekkili savunmakla yükümlüdür. Ağır ceza avukatları kişi özgürlüğünü ilgilendiren ve kısıtlayan tüm dava konularında görevini icra etmektedir. Ceza avukatı savunma yaparken şüpheli ya da sanığı savunma esnasında müdafi olarak adlandırılır. Müdafi, savunan ve müdafaa eden anlamına gelmektedir. Bu açıdan ceza avukatları şüpheli ya da sanığın haklarını koruyan onların yargılama esnasında temsil eden kişidir.

  CEZA AVUKATLARININ GÖREV SÜRESİ NEDİR?

  Ceza avukatları görev süresi takip edilen davanın süresi kadardır. Ceza avukatı bir davayı savunma amaçlı alır. O dava ile ilgili kararın çıkması ve kesin olarak bir sonuca bağlanması ile ceza avukatının davadaki görevi son bulur. Ceza avukatı görevini tam olarak yerine getirmek için dava kesinleşinceye kadar o davayı takip etmek durumundadır. Bir dava ile ilgili yerel mahkeme dava kararını verdikten sonra davanın Yargıtay aşaması başlar. Bu aşamada da avukat davayı takip etmek zorundadır. Aksine bir durum söz konusu olduğunda ise avukat ile taraf arasında bir sözleşme yapmak mümkündür.

  CEZA AVUKATLARI KAÇ KİŞİYİ SAVUNUR?

  Ceza avukatları, aynı dosya ve dava içerisinde birden fazla kişiyi savunarak, görevini yerine getirebilir. Ceza avukatları için dava içerisinde savunma yapılan kişi sayısının önemi yoktur. Bir davada sadece 1 ya da 50 kişiyi aynı anda savunabilir. Ceza avukatları için önemli olan savunulan kişiler arasında herhangi bir menfaat çelişkisinin olmamasıdır. Yani, ceza avukatı müvekkillerinden birisini savunurken, diğerinin haklarına ya da savunma durumuna zarar vermemelidir. Eğer, iki müvekkil arasında bir menfaat çelişkisi söz konusu ise ceza avukatı bu 2 müvekkilden birisini tercih ederek, yalnızca onun savunmasını yapmalıdır.

  AĞIR CEZA AVUKATI İLE CEZA AVUKATI FARKLI MIDIR?

  Ülkemizde kanunlara göre ağır ceza avukatı ile ceza avukatı birbirinden ayrılmaz. Yani, bir ceza avukatı mevzuat gereğince tüm ağır ceza davalarına da bakmak zorundadır.Avukatlık mesleği konusunda dünya giderek branşlaşır hale gelmiştir. Yani avukatlık mesleği de kendi içerisinde bazı branşlara ayrılmaktadır. Fakat ülkemizde böyle bir branş söz konusu değildir. Mevzuatta da ağır ceza avukatları ile ilgili bir avukatlık branşı bulunmamaktadır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre her türlü davada avukatlar müvekkillerini diledikleri gibi ve serbestçe savunma hakkına sahiptir.

  CEZA AVUKATLARININ SORUMLULUKLARI NELERDİR?

  Ceza avukatlarının sorumluluk alanlarının ilkinde müvekkil yer alır. Yani, ceza avukatının ilk sorumluluğu müvekkiline göre bir sistem belirlemesidir. Müvekkil odaklı çalışan ceza avukatları, tamamen bu bilinçte olarak hareket etmelidir. Müvekkil ile etkili bir iletişim kurmalıdır. Ayrıca, sorumluluğunun bilincinde olarak en iyi şekilde müvekkilini müdafaa etmelidir. Bir avukatın bu açıdan ilk sorumluluğu müvekkilinin haklarını korumaktır.