Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Bedeni Hasar Destekten Yoksun Kalma ve Trafik Kazası Tazminatı

Bir trafik veya yaşanan iş kazası sonrasında, bu durumu yaşayan kişiler sağlıkla ilgili mağduriyet nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bu güçlüklerin neden olduğu maddi ve manevi tazminat ile bir kaza sonucunda zarar görerek sakatlanan kişilere tazminat Türk Ceza Kanunu'na göre tazminat hakkına sahipler.

Bedeni Hasar Tazminatı Nedir?

Trafik kazasıları sonucunda oluşan bedeni hasar tazminatı süreci tazminat talepleri, trafik kazalarına karışan araçları sigortalayan sigorta şirketlerine karşı açılmaktadır. Trafik kazasına karışan araçların sigortalı olmaması durumunda, iş gücü, kaybı bir başka deyişle sakatlık, yaşayan bireyin tazminat talebi Devlet Güvence Hesabı tarafından karşılanabilmektedir. Trafik kazası olması durumunda, trafik kazası tespitinde tutulan tutanak, hasarın telafi edilmesinde çok önemlidir. Bu aynı zamanda kaza sonucu yaralanmalar için de geçerlidir. Bunun nedeni, bir otomobil sürücüsünün bir hata ya da hatası olmadan yaralanması durumunda tutulacak zabıt büyük önem taşımaktadır.

 Süreç Nasıl İşlemektedir?

 Trafik kazası tespit tutanağında sürücünün alkol durumu, aracın ruhsat örneği ve ehliyet hakkında bir rapor da sunulmalıdır. Öte yandan, fatura, yaralı kişinin tıbbi masrafları, hastane/doktor raporu ve sakatlığı içeren talep formu da tazminat talebi için sunulmalıdır. Araç sürücüsünün kusurundan kaynaklanan bir trafik kazası olması durumunda, kusurlu kullanıcının araçtaki üçüncü şahısların fiziksel hasarlar da teminat kapsamında olmaktadır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı, yaşamları boyunca, ölen bir kişinin destekçilerine verilen desteğin ölüm ile birlikte kaybından dolayı destek alanların karşı karşıya kaldıkları zarar olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında destekten yoksun kalma tazminatı merhum tarafından desteklenen kişilerin hayatlarının ölüm nedeniyle bozulmaması için onaylanan bir tür maddi tazminat davasıdır.

 Hayattayken Ölen Kişiden Maddi Destek Alınmış Olması Şartı Mı Aranıyor?

Hak sahipleri, bu maddi tazminat davası beraberinde aynı dava içerisinde manevi tazminat davası da açma hakkına sahiptirler. Söz konusu tazminatın amacı, ölen kişinin hayatta iken destek verdiği kişilerin hayatlarına olduğu gibi devam edebilmeleri, sosyal ve ekonomik bağlarını ölümden önceki gibi devam ettirebilmesidir. Bu tür bir maddi tazminat talep etmek için, hayattayken ölen kişiden maddi destek alınmış olması gerekmektedir. Yaşarken desteklenmeyen bir kişinin vefatı için maddi tazminat talep etmek mümkün değildir.

 Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Uygulanmaktadır?

 Trafik kazası sonucu oluşan maddi ve manevi zarar, trafik kazası mağdurlarının en az bir motorlu aracın olduğu kazada ölüm ve yaralanma gibi bedensel zararları ödemeleri için trafik kazası sorumluları aleyhine açılan davadır. Bunun yanında, trafik kazası tazminatı uygulamada hem bedensel zarar hem de mal hasarını ifade etmek için kullanılmaktadır.

 Maddi ve Manevi Tanzimat Nasıl Hesaplanmaktadır?

 Ölüm ile sonuçlanan veya yaralanma yaşanan trafik kazalarında manevi tazminatın amacı, mağdur olan kişide bir huzur duygusu yaratmaktır. Manevi tazminat, davacıyı zenginleştirme aracı olmamalıdır. Mahkeme manevi tazminat kararı verirken, olayın neden olduğu acı ve ızdırabı kısmen hafifletmeyi hedeflemelidir. Maddi tazminatın miktarı ise doğrudan yaşanan hasar ve kusur oranına göre belirlenmektedir.